A mikházi római perselyek

12 jún

Szerző: Sidó Katalin
Római Limeskutató Központ – Mikháza
Kép: Sidó Katalin, Pánczél Szilamér Péter

Már az ókorban az emberek gyakran használtak perselyeket a pénzérmék gyűjtésére. Ezek a tárgyak legtöbb esetben agyagból készültek, körte- vagy méhkas formájúak ésa egy hosszúkás nyílással vannak ellátva.
A mikházi kutatások során két római agyagpersely került elő. Az első 2015-ben a parancsnoki épületfeltárása során látottnapvilágot és körte formájú és durván iszapolt agyagból készült. A tetejét valószínűleg még az ókorban betörték, hogy eltávolítsák a benne őrzött érméket.
A második tárgy azért különleges, mert egy úgynevezett duplapersellyel állunk szemben. A katonai táborszomszédságában 2018-ban folytatott mentőásatás során került elő. Finom iszapolású agyagból készült és alapvetően két edényből állt össze. A belső edény kisebb, szinte henger alakú, tetején kis nyílással van ellátva, míg a külső edény kerekded, felső részén nagyobb nyílással rendelkezik és körbeöleli a belső rekeszt. Ez a megoldás az ókori ember leleményességét tükrözi, ugyanis az érméket ezáltal szelektíven gyűjthették, a kisebb, belső edénybe, a szűkebb nyíláson csak dénárok vagy kisebb érmék fértek be, míg a külső, nagyobb rekeszbe, a nagyobb bronzérmék kerültek. A tárgy praktikus, ugyanis a nagyobb értékű, de kisebb méretű dénárokat nehezebb volt kilopni a perselyből a kis nyíláson. A mikházi duplapersely jelenleg egyedi darab és a Római Birodalomban nincs párja.

Prev Post

Ars Vngventaria

Next Post

A Toldalagi-palota