09.04.2024

Concurs pentru ocupare a funcției contractuale temporar vacante de Șef Serviciu, pe perioadă determinată, la Administrația Palatului Culturii, din cadrul Muzeului Județean Mureș

Rezultatul final

Rezultatul probei interviu

Rezultatul probei scrise

Rezultatul selecției de dosare

Anunț

05.04.2023

Concurs pentru ocupare a funcției contractuale temporar vacante de muzeograf II, pe perioadă determinată, la Secția de Istorie și a funcției contractuale vacante de referent de specialitate I, pe perioadă nedeterminată, în Compartimentul de contabilitate, administrativ și deservire.

Rezultatul final

Rezultatul probei interviu

Rezultatul probei scrise

Rezultatul selecției de dosare

Anunț

30.06.2022

Concurs pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de muzeograf II, pe perioadă determinată, la Secția de Arheologie.

Rezultatul final

Rezultatul probei interviu

Rezultatul probei scrise

Rezultatul selecției de dosare

Anunț

16.06.2022

Concurs pentru ocuparea unui post de Cercetător științific gradul profesional I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, domeniul Istorie, specialitatea Arheologia celei de a doua epoci a fierului.

Anunț

31.12.2021

Concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale temporar vacante de muzeograf  I și muzeograf II, pe perioadă determinată, la Secția de Arheologie.

Rezultat final
Rezultat interviu
Rezultat proba scrisă
Rezultat selecție dosare 
Anunț

25.11.2021

Concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de muzeograf  IA și referent de specialitate I și temporar vacante de supraveghetor muzeu și de muncitor calificat, pe perioadă nedeterminată, respectiv pe perioadă determinată.

Rezultat final – perioadă nedeterminată și perioadă determintă
Rezultat interviu – perioadă nedeterminată și perioadă determinată
Rezultat proba scrisă
Rezultat selecție dosare – perioadă nedeterminată  și perioadă determinată

Anunț

19.10.2021
Concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante sau temporar vacante de referent de specialitate și muzeograf, pe perioadă nedeterminată, respectiv determinată

Rezultat final 
Rezultat interviu
Rezultat probă scrisă
Rezultat selecție dosare
Anunț

20.07.2021
Concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante sau temporar vacante de muzeograf, pe perioadă nedeterminată, respectiv determinată

Rezultat final 
Rezultat interviu
Rezultat proba scrisă
* Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 12.08.2021, în intervalul orar 08:00-10:00
Rezultat selecție dosare
Anunț

24.06.2021
Concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, la Secția de Științele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureș

Rezultat final 
Rezultat interviu
Rezultat proba scrisă
Rezultat selecție dosare
Anunț

25.05.2021
Concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muzeograf, perioadă determinată