O descoperire deosebită în cimitirul de la Band este mormântul unui meşter orfevru. Morminte similare sunt cunoscute din mai multe necropole din epoca merovingiană şi cea avară, de exemplu la Poysdorf în Austria sau Hérouvillette în Franţa. Meşterii orfevri şi fierari au fost adesea înmormântaţi cu un inventar bogat, împreună cu uneltele lor.

Inventarul mormântului de meşter de la Poysdorf, Austria

Inventarul mormântului de meşter de la Hérouvillette, Franţa

A mezőbándi temető egyik kiemelkedő temetkezése egy ötvös sír, melyhez hasonló több meroving és avar kori lelőhelyről ismert, például az ausztriai Poysdorfból vagy a franciaországi Hérouvillette-ből. A korszak ötvös és kovács mestereit gyakran gazdag melléklettel temették el, a szerszámkészletükkel együtt.

Ötvös sírmelléklete az ausztriai Poysdorfból

Ötvös sírmelléklete a franciaországi Hérouvillette-ből

One of the most spectacular graves from Band is a goldsmith’s grave. Similar burials are known from several sites of the Merovingian and Avar Age, for example from Poysdorf (Austria) and Hérouvillette (France). The goldsmiths and blacksmiths of the period were frequently buried with a very rich grave inventory, including their set of tools.

Inventory of a smith’s grave from Poysdorf, Austria

Inventory of a smith’s grave from Hérouvillette, France