Analogia cea mai apropiată, atât stilistic, cât şi geografic, a aplicii de la Sângeorgiu de Mureş, provine din mormântul războinicului cu inventar bogat descoperit la Blučina, Cehia.

Mormântul de la Blučina, Cehia

A marosszentgyörgyi sír arany veretének földrajzilag és stilisztikailag legközelebbi párhuzama a csehországi Blučinában feltárt gazdag fegyveres férfi sírból származik.

A csehországi blučinai sír

Both geographically and stylistically, the closest analogy for the gold mount from Sângeorgiu de Mureş was found in a warrior grave in Blučina (Czech Republic).

The Blučina burial