Conferinţă ştiinţifică şi lansare de carte

2018.11.22 - 2018.11.23
Muzeului Județean Mureș organizează, în perioada 22–23 noiembrie, conferința științifică "1918–2018. Arc peste timp", dedicată Centenarului Marii Uniri.
 

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Deschiderea festivă
Joi, 22 noiembrie 2018
Sala de Oglinzi a Palatului Culturii din Târgu-Mureș
Cuvântul organizatorilor și al reprezentanților autorităților publice locale
Orele 10:00 – 10:30
 
Lucrări în plen
Orele 10:30 – 11:30
Moderator: Cercetător științific I dr. Virgil Pană
 
 • Prof. univ. dr. Alexandru Porțeanu, București,  Date noi din istoria Marii Uniri
 • Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, Federalizarea Imperiului ca soluție alternativă la Dualism
 • Prof. univ. dr. Vasile Dobrescu, Opțiune sau dilemă. Între activismul politic național și activismul guvernamental la românii transilvăneni în epoca modernă
 • Prof. univ. dr. Ion Zainea, Universitatea din Oradea, Personalități ale Marii Uniri: avocatul orădean  Dr. Aurel Lazăr (1872-1930)
11:30 – 12:00 – Pauză de cafea
 
Prezentări de cărți
Orele 12:00 – 13:45
Moderator:  dr. Dorel Marc
 • Românii mureșeni pe fronturile Marelui Război. Documente, ediție îngrijită de cerc. științific I dr. Virgil Pană și prefațată de prof. univ. dr. Cornel Sigmirean – prezintă prof. univ. dr. Cornel Sigmirean.
 • Marius Câmpean (coord.), Ionela Simona Mircea, Melinda Mitu, Elena Elisabeta Pleniceanu, Constantin Băjenaru, Mari fotografi din Transilvania. Secolele XIX-XX, Baia Mare, 2018 – prezintă Ionela Simona Mircea.
 • Vasile Mărculeț, Vlaho-bulgari și bizantini (1185-1204). Aspecte militare ale luptei pentru supremație în Peninsula Balcanică, Editura MNMR (Muzeul Național al Marinei Române), Constanța, 2018 – prezintă autorul.
 • Tradiție, Cultură, Spiritualitate în Deda și împrejurimi, volumele V și VI, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2018, îngrijite și prefațate de  dr. Florin Bengean – prezintă autorul.
 • Prof. dr. Răzvan Mihai Neagu, Formarea elitei ortodoxe din Transilvania, Banat și Crișana la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Studenții români din Transilvania, Banat și  Crișana la facultatea de teologie a universității din Cernăuți (1875-1918) – prezintă autorul. 
 • Vasile Netea, "O zi din istoria Transilvaniei-1 Decembrie 1918", ediţie anastasică îngrijită de Ilarie Gh. Opriş, Editura Constantin Romanu - Vivu, 2018 – prezintă Ilarie Gh. Opriș.
 • Ilarie Gh. Opriş, Un secol de la Marea Unire, 1918-2018, documentar ilustrat de Maria Mera, Editura Vatra Veche, 2018  - prezintă autorul.
 • Ziarul ,,Cronică sângeorzană", 2018, dedicat evenimentelor din anul 1918 – prezintă Ilarie Gh. Opriș .
 • Mircea Munteanu Mongolul, Pe urmele lui Gingis Han  - prezintă editorul Ioan Romeo Roșiianu.
 • Ioan Romeo Roșiianu, Războiul rece din Transilvania și Maramureș, volum în curs de apariție – prezintă  autorul.
 • Subcetate, la Centenarul Marii Uniri (1918-2018), coord. Doina și Vasile Dobreanu, Asociația Culturală Dobreanu-Subcetate, Editura Cezara Codruța Marica, Tg. Mureș, 2018 – prezintă dr. Dorel Marc.
Vizitarea expoziției tematice dedicate Centenarului Primului Război Mondial
Orele 15,30 – 16:15
Sediul Muzeului de Etnografie, P-ța Trandafirilor nr.11
Prezentarea expoziției tematice ”Mureșeni în Tranșeele Marelui Război”, realizată în cadrul proiectului cultural interdisciplinar finanțat de AFCN, cofinanțat de Consiliul Județean Mureș. Prezintă: dr. Dorel Marc, Tamás Sárándi, István Karácsony
 
Secțiunea I
Joi, 22 noiembrie 2018
Orele 16:30 – 18:30
Moderatori: Prof. univ. dr. Traian Valentin Poncea
                     Cercetător științific I dr. Gherghina Boda
 
 • Prof. dr. Menesi Beata, Școala gimnazială „Gh. Bulgăr”, Sanislău, județul Satu Mare, Consiliile comitatense, fragile forme de colaborare romano-maghiară (noiembrie 1918). Studiu de caz: Consiliul comitatens mixt din Oradea-Bihor
 • Preot dr. Florin Bengean,  Biserica Română și Marea Unire
 • Prof. dr. Vasile Mărculeț, dr. Alexandru Bucur, Contribuția locuitorilor din fostul județ Mureș-Turda la Fondul jertfelor liniei demarcaționale (1919)
 • Dr. Alexandru Bucur, dr. Vasile Mărculeț, Participarea românilor din fostul județ Mureș-Turda la Primul Război Mondial (1914-1918)
 • Dr. Milandolina-Beatrice Dobozi, S.J.A.N.-Mureș, Voluntariatul  militar  în Marele Război – mureşenii români pe câmpurile de bătălie pentru România Reîntregită
 • Prof. univ. dr. Traian Valentin Poncea, Sanda Mariana Poncea, București, Aspecte privind lupta românilor din fostul comitat Mureș-Turda pentru făurirea statului național unitar român. Participanți mureșeni la marele act al  Unirii de la Alba Iulia.
 • Prof. dr. Răzvan Neagu, Colegiul Tehnic Turda, Personalități ale Marii Uniri: avocatul Ioan Vescan, primul prefect român al județului Mureș-Turda
 • Dr. Anatolie Povestca, cercetător științific, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Secția Modernă și Contemporană, Deputați ai Sfatului Țării care au suferit de pe urma regimului totalitar comunist
 • Prof. dr. Liviu Boar, U.M.F.S.T. Târgu-Mureș, Emil Aurel Dandea în vizorul organelor represive ale statului român (1944-1964)
18:30 – 18:45 – Pauză de cafea
  
Secțiunea a II-a
Etnologia Marelui Război
Joi, 22 noiembrie 2018
Orele 18:45 – 20:00
Moderatori: dr. Mircea Cîmpeanu
                     dr. Laura Pop
 
 • Dr.  Mircea Cîmpeanu, cercetător științific II, Centrul pentru Conservarea, Valorificarea Tradiţiei şi Creaţiei Populare Cluj-Napoca - etnomuzicolog,  ”Horitorii  din Câmpia Transilvaniei”. Cântecele vocale tradiționale și mesajele lor istorice. Film documentar ”Marisca Poponet”
 • Dr.  Constantin Secară, cercetător științific II, etnomuzicolog, Institutul de Etnografie și Folclor  „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române,  București, Cântece de război din Tulgheș-Harghita
 • Dr. Peter Moldovan, arhivist, Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Mureș; dr. Dorel Marc, cercetător științific II, Muzeul Județean Mureș, secția Etnografie, Gărzile Naționale române din județul Mureș și lumea rurală în preajma Marii Uniri – un proiect editorial
 • Ligia Bejan, muzeograf, Muzeul Județean Mureș, secția Istorie, Mișcarea filantropică și gestionarea sărăciei în vremea Marelui Război, în cuprinsul Protopopiatelor Ortodox și Greco-catolic de Târnăveni
 • Angela Pop, șef secție, Muzeul Județean Mureș, secția Etnografie, Marele Război în arhiva fotografică a Muzeului de Etnografie, Tg. Mureș
 • Dr. Dorel Marc, cercetător științific II, Muzeul Județean Mureș, secția Etnografie, Secvențe ale etnologiei Marelui Război din arealul mureșean
 • Dr. Laura Pop, cercetător științific III, Muzeul Județean Mureș, secția Etnografie, Scrisorile de pe frontul Marelui Război și relația cu satul mureșean
 • Livia Marc, muzeograf, Jurnale și amintiri – documente despre mureșeni și Marea Unire
 • Drd. Tatai Orsolya, muzeograf, Tar Virginás Emese, muzeograf, Muzeul Județean Mureș, secția Etnografie, Din corespondența soldaților maghiari mureșeni în Marele Război
 
Secțiunea a III-a
Vineri, 23 noiembrie 2018
Sala de Oglinzi a Palatului Culturii
 
Orele 9:00 – 10:30
Moderatori: Cercetător științific III dr. habil. Dumitru-Cătălin Rogojanu
                     Dr. Ana Hancu
 
 • Ionela Simona Mircea, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Românce în slujba țării
 • Prof. Ioan Romeo Roșiianu, editor, redactor-șef ECreator, Baia Mare, Florea Tanța Nicoleta, Mici pași pentru Marea Unire  
 • Cercetător științific I dr. Gherghina  Boda, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva,  Ioan Cherecheş din Orăştie – jurnal de război (1914-1918)
 • Prof. dr. Nicolae Victor Fola, Târnăveni, Aspecte ale relațiilor dintre ideologiile politice și  înfăptuirea   dezideratelor naționale ale românilor ardeleni (1880-1918)
 • Prof. dr. Felician Suciu, Târgu-Mureș, Pacea din 1918 relatată de generalul Constantin Găvănescul
 • Asist. univ. dr. Cosmin-Ștefan Dogaru, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București, Noi provocări și așteptări ale elitelor românești: partidele politice în primii ani de după Primul Război Mondial 
 • Dr. Nicolae Teșculă, Muzeul de Istorie Sighișoara, Sighișoara în toamna anului 1918
 • Prof. Constantin Bogoșel, inspector școlar ISJ Mureș, Ieronim Puia –primul revizor școlar pentru mureșeni, după Marea Unire
10:30 – 11:00 – Pauză de cafea
 
Secțiunea a IV - a
Vineri, 23 noiembrie 2018
Sala de Oglinzi a Palatului Culturii
 
Orele 11:00 – 12:30
Moderatori: Ionela Simona Mircea
                     Asist. univ. dr. Cosmin-Ștefan Dogaru
 
 • Cercetător științific III dr. habil. Dumitru-Cătălin Rogojanu, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Tema unității naționale în opera lui Simion Mehedinți
 • Cercetător științific I dr. Virgil Pană, Muzeul Județean Mureș, Considerații asupra unui manuscris despre viața și faptele aviatorului Dumitru Istrate din Vaidacuta (județul Mureș)
 • Dr. Ana Hancu,  Târgu-Mureș, Participanți mureșeni la Primul Război Mondial
 • Publicist Ilarie Gh. Opriş, Târgu-Mureș, Sângeorgiu de Mureş, şi Marea Unire de la 1 Decembrie 1918
 • Prof. Sandor Vasile, Liceul Teoretic "Constantin Brâncoveanu” Bucuresti,  Din activitatea Protopopiatului Greco-Catolic din Band in timpul Primului Război
 • Prof. Traian Cepoiu, Cerașu-Prahova, 1 Decembrie 1918, diamantul românismului transilvănean din moștenirea lui Șaguna 
 • Dr. Mihail Suciu, Târgu-Mureș, Un martor avizat al Unirii - istoricul Eugen Hulea
12:45 – Încheierea Conferinței
 
În cadrul sesiunii ştiinţifice va fi lansată volumul Românii mureșeni pe fronturile Marelui Război. Documente. Voluminosul corp de documente realizat de cercetătorul științific dr. Virgil Pană prezintă, pe întinderea celor 1272 de pagini, tabelele nominale cu numele celor 22 363 de români din actualul județ Mureș care, într-o formă sau alta, au participat la război în serviciul Monarhiei Austro-ungare. Identificarea, editarea și reeditarea documentelor referitoare la participarea românilor transilvăneni, atât a celor activi pe câmpurile de bătaie cât și a civililor nevoiți să suporte starea de necesitate, reprezintă o tentativă de recuperare a unei părți din istoria României despre care s-a scris și vorbit mai puțin sau deloc, date fiind condițiile istorice în care ardelenii români de cetățenie austro-ungară au fost nevoiți să lupte pentru Dubla Monarhie.
 
„După o sută de ani de la încheierea Marelui Război și de la unirea Transilvaniei cu România, șansa ca măcar o parte din imensa informație despre jertfele românilor să fie integrată în dezbaterea științifică ne este oferită prin proiectul istoricului Virgil Pană. Istoric de prestigiu, consacrat ca unul dintre cei mai autorizați specialiști în problematica istoriei construcției națiunii și a raporturilor dintre majoritate și minorități în perioada interbelică, Virgil Pană a preluat proiectul istoriografiei românești dintre cele două Războaie Mondiale valorificând informația privind participarea românilor din județul Mureș la Marele Război. Publicarea volumului Românii mureșeni pe fronturile Marelui Război. Documente reprezintă un moment de referință pentru istoriografia dedicată Primului Război Mondial”. Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean

Abonează-te la newsletter

Abonează-te la newsletter ca să te informăm în legătură cu cele mai noi evenimente și expoziții!

2019 Muzeul Județean Mureș