EŞARFĂ TRICOLORĂ, ŞARDU NIRAJULUI, 1 DECEMBRIE 1918

Eşarfă tricoloră care a fost purtată de delegaţia cercului electoral Sereda  (Miercurea Nirajului), comitatul Mureş-Turda, la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, delegaţie având în frunte pe preotul greco-catolic Alexandru Gligor, din Şardul Nirajului.

Casa parohială a Şardului a păstrat această eşarfă ca mărturie a participării la Marea Unire a delegaţiei comunităţii lor, intrând apoi în patrimoniul Muzeului Judeţean Mureş, Secţia Etnografie şi Artă Populară.

În Credenţionalul întocmit cu ocazia adunării cercului electoral Sereda, ţinută la Tg. Mureş în 26 noiembrie 1918, au fost delegaţi pentru a participa cu drept de vot la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, pentru „deciderea asupra sorţii viitoare a românilor din Transilvania” următorii domni:

Alexandru Gligor, preot în Şard
Ioan Iacob, învăţător, în St. Lorinţ (Lăureni)
Ioan Oltean l(ui) George, econom, în St. Lorinţ (Lăureni)
Ioan Oltean l(ui) Ilie, econom, în St. Lorinţ (Lăureni)
Alexandru Moldovan, Ilie, econom, în St. Lorinţ (Lăureni).

Această delegaţie a fost desemnată, conform Credenţionalului, de „bărbaţi de încredere din comună”, după formula stabilită şi consacrată în epocă.

Amintim că pe teritoriul actualului judeţ Mureş, s-au înfiinţat 3 Consilii naţionale comitatense: C.N.R. Târnava Mică, la Târnăveni, în 1 noiembrie 1918; C.N.R. Mureş-Turda, la Reghin, în 5 noiembrie 1918; C.N.R. Târnava Mare, la Sighişoara, în 5 noiembrie 1918. Au mai fost înfiinţate 3 consilii cercuale (Târgu-Mureş, Miercurea Niraj, Band) şi 51 de consilii comunale. Cele 15 cercuri electorale, stabilite după Legea electorală din 1910, au ales un număr total de 103 delegați, dintre care 83 de delegaţi şi delegaţi supleanţi cu mandat (credenţional), cărora li s-au alăturat 20 de delegaţi de drept din partea diferitelor organizaţii sociale, religioase, profesionale şi culturale (cler, uniuni profesionale, gărzi naţionale  etc.).

Din punct de vedere socio-profesional, dintre cei aleşi pentru marele eveniment din 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia,  32 au fost economi (țărani), 16 preoți (5 ortodocși și 11 greco-catolici), 9 protopopi (3 ortodocși și 6 greco-catolici),13 învățători, 12 avocați, 4 proprietari, 4 funcționari (un notar și 3 funcționari de bancă).

Eşarfa tricoloră a fost declarată exponatul lunii decembrie şi este expusă la Secţia de Etnografie a Muzeului Judeţean Mureş.

Dr. Dorel MARC