Reconstruim trecutul

  • Home
  • Reconstruim trecutul

4 Ateliere // Mozaic antic // Ceramică // Hieroglife pe papirus // Pictură pe sticlă
Atelierele interactive se vor ține simultan

Nu este necesară înscrierea prealabilă

Prezentat de Laboratorul de Conservare și Restaurare al Muzeului Județean Mureș
MOZAIC ANTIC. Atelierul va prezenta o reconstituire a tehnicii antice a mozaicului, având ca bază o imagine a mozaicului pavimentar de secol IV d. Hr. din vechiul oraș grecesc Halicarnas – azi aflat pe teritoriul Turciei.
FIGURINE DIN LUT. În cadrul acestui atelier se vor prezenta metode de realizare a unor opaițe, figurine, plăcuțe votive etc., pe baza unor tipare obținute de pe piese autentice din colecțiile Muzeului Județean.
PAPIRUS – HIEROGLIFE. Atelierul va prezenta în special un suport de scriere antic: anume coala de papirus obținută din plante.
PICTURĂ PE STICLĂ – VITRALIILE PALATULUI CULTURII. Având ca motiv de inspirație elementele decorative întâlnite la vitraliile din Palatul Culturii, atelierul va prezenta o metodă alternativă pentru obținerea unui aspect de vitraliu, prin pictarea pe sticlă cu culori speciale pentru această tehnică.