A KULCSOS VÁROS

  • Home
  • A KULCSOS VÁROS
10 mart.

A KULCSOS VÁROS – állandó kiállítás
Megnyitó: 2023. március 22., 18:00 óra
Helyszín: Történeti Osztály (marosvásárhelyi vár)

Szervező: Maros Megyei Múzeum
Támogató: Maros Megyei Tanács
Kurátor: GYŐRFI Zalán, SÁRÁNDI Tamás
Főmunkatárs: KOVÁCS Mária-Márta
Dizájn és vizuális koncepció: KARÁCSONY István

***

A kulcsos város. Marosvásárhely a kora újkorban

A helytörténeti kiállítás a 17. századi Marosvásárhely történetébe nyújt bepillantást, a város életének átalakulásokkal és konfliktusokkal tarkított átmeneti korszakába. Ez az időszak a modern Marosvásárhely születésének a kezdete, amikor eldőlt, hogy a város új fejlődési pályára áll, kiszakad a széki kötöttségből, és megindul a városiasodás, majd az ezzel járó polgárosodás útján. A szabad királyi városi cím odaítélése révén az egykori mezőváros – oppidum – igazi várossá – civitas – válhatott, ennek minden előnyével. A kiváltság birtokában kibontakozó új kereteknek és távlatoknak, valamint a kora újkori időszak átmeneti jellegének az elegye olyan sajátságos jegyekkel ruházta fel a várost, amelyek sem korábban, sem a későbbi időszakban nem jellemezték. Elég arra gondolnunk, hogy a korszakban még jelen van a középkori fogantatású szokásjog, de már megjelenik a város első írott törvénykönyve; a város középpontjában még ott áll az egykori ferences kolostor, de templomában már anyanyelven hirdetik a reformáció tanait; megindul a vár építése, az ottlakók polgárjogot kapnak, a falon kívül eső részben azonban a nemesi családok kiváltságai fennmaradnak. Megjelennek az emlékiratszerzők és megszületnek az első városi krónikák, a mesterek Kolozsvárra küldik fiaikat szakmát tanulni, miközben a főtéren még gyakran a pellengérhez kötöznek vagy máglyán égetnek meg embereket.

A kiállítás mintegy 120 m2-en, tematikus modulok révén tárja a látogatók elé a kora újkori vásárhelyiek életének különböző aspektusait, a település kiteljesedő önkormányzatiságának intézményeit, a gazdasági életét mozgató céhes intézményrendszert, társadalmát, anyagi kultúráját, gasztronómiai szokásait. A korszakot egyéni sorsok segítségével, két élettörténet felvillantásával kívánjuk közelebb vinni a látogatókhoz: Sárdi Katalin „boszorkánypere” mentén a kor hangulatát, a közigazgatással egybefonódott igazságszolgáltatást, Nagy Szabó Ferenc életútján keresztül pedig a városi polgárrá válás folyamatát, egy polgár lehetőségeit, karrierútját kívánjuk bemutatni.

A mai látogató számára a több évszázada történt események vélhetően kuriózumként hatnak, a kiállítás azonban rávilágít arra, hogy a különböző folyamatokat érdemes történelmi távlatokban vizsgálni, így nagyobb eséllyel ismerhető és főként érthető meg egy közösség, egy város fejlődéstörténete, társadalmi életének (át)alakulása.

A kiállítás a múzeum várbeli épületének földszintjén keddtől péntekig 09:00 és 17:00 óra között, szombaton és vasárnap 10:00 és 14:00 óra között látogatható. Hétfőnként zárva.

Jegyárak: felnőtt – 15 lej; nyugdíjas – 7 lej; diák – 3 lej.

 

***

Partner intézmények: Románia Nemzeti Levéltára Maros Megyei Hivatala, Marosvásárhely; Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum, Kolozsvár; Maros Megyei Könyvtár, Marosvásárhely; Teleki–Bolyai Könyvtár, Marosvásárhely; Marosvásárhely I. Vártemplomi Református Egyházközség; Erdélyi Református Egyházkerület, Marosvásárhelyi Gyűjtőlevéltár; Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár, Budapest; Országos Széchényi Könyvtár, Budapest; Nemzeti Színház, Marosvásárhely; Tomcsa Sándor Színház, Székelyudvarhely.

Hagyományos partnerek és együttműködők: Atrium Musei Egyesület, Cloudscale Digital, Digitális Legendárium, Erdély TV, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, MD Interdecor SRL, Oracler SRL, Petry Bistro Grill&Wine, Sercom Silicon SRL., Villa Vinèa Pincészet.

Médiapartnerek: AGERPRES, Duna TV, Erdély FM, Erdély TV, Evenimente muzeale.ro,  Invie Tradiția, Kultura.hu, Krónika.ro, Marosvásárhely Rádió Románia, Maszol.ro, Népújság, Punctul.ro, Rádió GaGa, Radio Târgu Mureș, Székelyhon, TVR, Visit Mures, Zi de Zi