KOSSUTH LAJOS ELFOGYOTT REGIMENTJE

  • Home
  • KOSSUTH LAJOS ELFOGYOTT REGIMENTJE
21 iun.

A Castellum Alapítvány (a. D. 1998) és a Maros Megyei Múzeum tisztelettel meghívja a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Kossuth Lajos elfogyott regimentje, 48-as veterángondozás és a Honvédmenház története című vándorkiállításának megnyitójára, valamint a megnyitóhoz kapcsolódó előadásra. A rendezvényre 2023. június 22-én, csütörtökön 16:30tól kerül sor a marosvásárhelyi Bernády Házban, ahol az érdeklődők meghallgathatják a kiállítás egyik kurátora, Ress-Wimmer Zoltán történész Tisza László százados, az Országos Honvédegylet elnöke című előadását. A megnyitón beszédet mond Ötvös Koppány Bulcsú régész, a Maros Megyei Múzeum igazgatója és Szekeres-Ugron Villő művészettörténész, a Castellum Alapítvány Ifjúsági Bizottságának elnöke, Devienne fuvoladuókat játszik Geréd Jolán és Győrfi Borbála. A tárlat 2023. július 13-áig tekinthető meg a Bernády Házban.

Az önkényuralom első enyhülésekor, 1860-ban, úgyszólván azonnal országos szinten felmerült az igény egy különleges társadalmi réteg – a volt 1848–49-es honvédség tagjai és hozzátartozóik – azonosítására, nyilvántartásba vételére és egyletté szervezésére. 1867–68-ban pedig már legálisan, tömegével jöttek létre országszerte a honvédegyletek.

A testi és lelki gondozásra szorulók – vakok, csonkoltak, betegek – részére 1869-től kezdve az Országos Honvédgyűlés határozata értelmében gyűjtő-akciók és adakozás, adományok révén igyekeztek megteremteni egy mintegy 80 rokkant honvéd-katonát gondozó intézmény anyagi alapjait. Ez lett az úgynevezett Honvédmenház, amelynek alapkövét 1871-ben tették le, majd 1872-re építettek fel a Soroksári úton, hiszen rászoruló, jelentkező bőségesen akadt. Az épület ünnepélyes átadására 151 éve, 1872. szeptember 29-én került sor. A világháború során az öreg honvédek mellett feltűntek a Nagy Háború sebesültjei is, 1924-től pedig hivatalosan is Rokkantházként üzemelt az épület, amely az 1944. április 3-i bombázás során súlyosan megrongálódott, majd a háborút követően lebontásra került.

A budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum Kossuth Lajos elfogyott regimentje, 48-as veterángondozás és a Honvédmenház története című vándorkiállítása a Honvédmenház történetén keresztül mutatja be a ’48-as utóélet egyik kardinális kérdését, a veterángondozást. Megismerkedünk az épület történetével, az agg honvédek mindennapjaival, a Menház parancsnokaival és lakóival, veteránjainak szerepével a Hadimúzeum történetében. Bemutatásra kerül a Nagy Háború és a ’48-as honvédek kapcsolata, a ’48-as honvédek protokolláris megjelenései, a tévesen utolsó ’48-as honvédnek tartott Lebó István személye. A tárlat a Soroksári út 114. szám alatt található épület későbbi sorsával és pusztulásával zárul. A kiállítás kurátorai: dr. Szoleczky Emese (Hadtörténeti Intézet és Múzeum), Ress-Wimmer Zoltán (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) és Gönczi Ambrus (Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény).

További információk: office.castellum@gmail.com, +40749205491.