Fegyver a padláson

12 jún

Szerző: Rezi Botond
Régészeti osztály
Kép: Rezi Botond

2019 őszén a Maros Megyei Múzeum egy késő bronzkori (kb. i.e. 12-ik század) fémmarkolatos kardot vásárolt egy harcói (Maros megye) lakóstól. A tárgyat egy istálló padlásán találták, anélkül, hogy bármit is tudtak volna pontos előkerülési körülményeiről (Fig. 1). Tüzetesebb vizsgálat után néhány készítéstechnikai és fémművességi részletet sikerült körvonalazni. Mindenekelőtt az állapítható meg, hogy egy kétes minőségű fegyverrel állunk szemben. A markolat, de főként a penge teljes felületén váltakozó sűrűségben, számos kerek, ovális és szabálytalan üreg látható, ami hiányos és felületes öntésről tanúskodik (Fig. 2). A kevésbé kvalitásos kard kezdettől fogva alkalmatlan volt eredeti, harci funkciójának ideális betöltésére.
Az öntési hiányosságok ellenére a kardot gondosan megmunkálták. Az öntési varratokat eltávolították, az éleket és a hegyet élezték. Őskori kalapálási nyomok a markolat alsó harmadában és a hegy körül láthatóak (Fig. 3). A markolat szépen kidolgozott és szimmetrikus. Ez utóbbi az öntőformák megfelelő illesztését igazolja. A markolat és penge rögzítése optimális. Mindezek ellenére a kardon használati és kopási nyomok nem figyelhetők meg. Emiatt feltételezhetjük, hogy öntés után a kardot megmunkálták, azonban soha nem használták.
A díszítés egységes és jól kigondolt, a teljes markolat díszített, azonban kivitelezése hanyag, helyenként ügyetlen. Más korabeli tárgyakhoz hasonlóan a finom dekorációt öntés után alakították ki, számos segédszerszám felhasználásával és a díszítési motívumtól függően. Esetünkben az eltérő díszítési nyomok közül pontozott vonalakat, félköríveket és ívelt vonalakat sikerült elkülöníteni (Fig. 4). A díszítés mintázata nem jellemző a Kárpát-medence keleti térségeire, többnyire közép-európai kapcsolatokat mutat, és leginkább a kelet-alpi fémművességi központ távoli képviselőjeként értelmezhető.
Vizsgálódásunk után óhatatlanul adódik a kérdés, hogy miért dekorálnak aránylag gondosan egy nyilvánvalóan öntéshibás tárgyat? Miért hiányoznak a használati nyomok a kardról, ha korábban megmunkálták azt? Mivel a fegyvert nem használták rendeltetésének megfelelően, rangjelző vagy rituális tárgyként, többnyire szimbolikus vagy társadalmi funkciója lehetett. Akár egy megmunkált és visszautasított fegyverre is gondolhatunk. A technológiai megfigyelések alapján mindenképpen kijelenthető, hogy a leletnek sajátos életciklusa volt, amit a rövid élettartam és különleges rendeltetés határozott meg. Egy jó kinézetű, de meglehetősen silány minőségű kard volt.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig.4