MUZEUL – MAI APROAPE DE TINE

Programul de pedagogie muzeală 

MUZEUL – MAI APROAPE DE TINE

 

– se derulează pe baza Protocolului de colaborare încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș – nr. 1808/ 02.02.2022, reînnnoit.

Coordonatori și responsabili

– din partea Inspectoratului Școlar Județean Mureș:

– coordonator proiect – inspectorul şcolar pentru geografie cu atribuții pe biologie – prof. Pop Florin;

– responsabil cu implementarea proiectului – inspectorul școlar pentru proiecte educative – prof. dr. Nițulescu Diana;

– din partea Muzeului Județean Mureș:

– coordonator/responsabil proiect – șef de secție Secția de Științele Naturii – prof. Botoș Daniela-Ramona;

– grup țintă: copii și elevi cu vârste cuprinse între 3 – 18 ani;

 scop: promovarea patrimoniului muzeal în funcție de programa școlară, de nivelul de dezvoltare psihică și intelectuală a copiilor și elevilor, precum și în funcție de unele evenimente ecologice;

– obiective

– valorificarea patrimoniului muzeal în funcție de programa școlară; 

– formarea apetitului și reflexului pentru activități de pedagogie muzeală;

– conținut: set de activități educative, adaptate pe cicluri de școlaritate;

– tematicăexponatul/exponatele lunii: grupe de animale și plante (ordine, familii), fosile, minerale și roci, cu exemplificări din colecțiile de bunuri culturale mobile ale Muzeului;

– structura temelor: videoproiecție, miniexpoziție, atelier de pedagogie muzeală;

 durată: 4 ani (02.03. 2022 – 02.03. 2026);

– perioadă de desfășurare: pe tot parcursul anului calendaristic, în zilele de marți, miercuri și joi, între orele 9,00 – 16,00;

– participarea la activitățile educative este condiționată de înscrierea prealabilă, în limita locurilor disponibile, cu cel puțin o săptămână înainte de activitate, exclusiv telefonic, la numărul 0740 189067, în zilele de marți, miercuri sau joi, între orele 12,00 – 14,00.

– taxă de participare: 10 lei/persoană.

 

Oferta educativă, pe luni calendaristice:

IANUARIEPlante și mamifere ocrotite de lege din colecțiile Muzeului (activități dedicate Zilei Mondiale a Rezervațiilor Naturale – 11 ianuarie).

FEBRUARIEAnimale acvatice din colecțiile Muzeului (activități dedicate Zilei Mondiale a Zonelor Umede – 2 februarie).

MARTIEFlora și fauna din păduri, reprezentată în colecțiile Muzeului (activități dedicate Zilei Internaționale a Pădurilor – 21 martie).

APRILIE:  Cățelul pământului din colecția de mamifere a Muzeului (activități dedicate Zilei Pământului – 22 aprilie).

MAIArome și culori în curtea Muzeului (activități dedicate Zilei Plantelor – 18 mai).

IUNIEReptile maastrichtiene din colecția de paleontologie a Muzeului (activități dedicate Zilei Dinozaurilor – 1 iunie).

IULIEFelide din colecția de mamifere a Muzeului (activități dedicate Zilei Internaționale a Tigrului – 29 iulie).

AUGUSTPlante aromatice din Grădina senzorială a Muzeului (activități dedicate Zilei Internaționale a Grădinilor Zoologice și a Parcurilor – 9 august).

SEPTEMBRIE: Vertebrate fosile: „drumul” fosilelor de vertebrate până la valorificarea lor expozițională (activități dedicate Zilei Mondiale a Geologilor – 18 septembrie). 

OCTOMBRIE: Incursiune în colecțiile de zoologie ale Muzeului (activități dedicate Zilei Mondiale a Animalelor – 4 octombrie).

NOIEMBRIETipuri de gazon întâlnite în spațiile urbane (activități dedicate Zilei Internaționale a Zonelor Urbane – 8 noiembrie).

DECEMBRIEActivitate/ temă surpriză (cadou de Crăciun) – gratuitate pentru grupurile care au participat la cel puțin două activități, în cursul anului calendaristic.