Ingyenes belépés.

A vírushelyzetre való tekintettel az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük jelezze a pr@muzeulmures.ro email címen. A helyek száma korlátozott. (a terem kapacitásának csak 30%-a használható).

2022. január 15., szombat // A ROMÁN NEMZETI KULTÚRA NAPJA

11:00-11:30 Eminescu – A román kultúra kiteljesedett alakja
A Maros Megyei Könyvtár udvara
Kultúrpalota
George Enescu utca 2. szám

Felolvasás a Román Írószövetség tagjainak részvételével
– román nyelvű program

Úgy gondoljuk, hogy Mihai Eminescu születésének évfordulóját azzal ünnepeljük méltóan, hogy örömmel és kíváncsian olvassuk műveit. A Román Kultúra Napja alkalmából pedig az a legszebb, ha részt veszünk azon a felolvasás – előadáson, amely a négy legkedveltebb marosvásárhelyi írót hozza össze: Eugeniu Nistort, Iulian Boldeat, Ioan Găbudeant és Gheorghe Vințan


11:30-12:00 Tisztelgés Eminescu költészete előtt
Kisterem
Kultúrpalota (második emelet)
George Enescu utca 2. szám

A MAROSVÁSÁRHELYI FILHARMÓNIA RENDKÍVÜLI HANGVERSENYE

2011 óta Románia minden évben január 15-én, Mihai Emihescu nemzeti költő születésnapján ünnepli a román nemzeti kultúra napját. Ebből az alkalomból a Filharmónia új vezetője híres román zenei alkotások előadására hívja meg Önöket.
Rendkívüli kórus- és kamarazenei koncert a román nemzeti kultúra napja alkalmából, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Vegyeskara és a “Tiberius" vonósnégyes közreműködésével. Műsoron román zeneszerzők “gyöngyszemei": Marțian Negrea, Gheorghe Dima, Tudor Jarda, Vasile Cazan és Vasile Popovici művei Mihai Eminescu és George Coșbuc verseire.

Műsoron:
Păstorița,
La mijloc de codru des,
Rugăciune,
Peste vârfuri,
Sara pe deal.

A Tiberius vonósnégyes műsora:
Ciprian Porumbescu: Balada
Răzvan Metea: Bagatele
Románia himnusza


12:00-13:00 Grigorescu remekművei
Modern Román Művészeti Galéria
Kultúrpalota (harmadik emelet)
George Enescu utca 2. szám

Cora Fodor, A Maros Megyei Múzeum Művészeti osztálya kutatójának előadása

– román nyelvű program

A marosvásárhelyi Modern Román Művészeti Galériában hat Nicolae Grigorescu-festményt állítanak ki és mutatnak be. A művek között a portréktól a tájképeken át a plein air kompozíciókig minden téma képviselteti magát. Nicolae Grigorescu mindenikben nagyot alkotott pályafutása során. Hat remekmű, a festő virtuozitásának hat példája.


13:00-14:00 Trei parale – koncert
Modern Román Művészeti Galéria
Kultúrpalota (harmadik emelet)
George Enescu utca 2. szám

ZENE A MÚZEUMBAN

A Trei parale a Kárpátok vidékére jellemző régi zene kedvelőit fogja össze, akik a hagyományos román zenét más itt élő népek (zsidók, cigányok stb.) zenéjével ötvözik. Florin Iordan (fuvola, kobza), a Román Paraszt Múzeumának etnomuzikológusa felel a zenekar koncepciójáért. Mellette Daniel Pop tanár (ének, fuvola, kaval, doromb, ütőhangszerek), Beatrice Iordan képzett bábszínész (kobza, ének) és Mihai Balabaș szabadúszó zenész (hegedű, nagybőgő).
A Trei parale tagjai elsősorban azokra a korabeli átiratokra támaszkodnak e zenei univerzum rekonstruálásában, amelyeket Anton Pann, a bizánci zene zsoltárosa és teoretikusa gyűjtött össze “Spitalul amorului" című köteteiben.
A Trei parale koncertre a Kultúrpalota Modern Román Művészeti Galériájában kerül sor a Nemzeti Kultúra Napja alkalmából, a Maros Megyei Múzeum által szervezett “Kultúrvásár 2022" rendezvény keretében.
A koncert a 18. század végétől a 19. század közepéig a moldvai és munténiai nemesek udvarában játszott régi román zene rekonstrukciója. Ez a zene, amely a magas és az orális kultúra közötti középutat képviseli, a román költészet kezdeteivel, Conachi vagy a Văcărești testvérek erotikus lírájával egyidős. Vannak kissé későbbi alkotások is, ezek a bizánci térhez erősen kötődő világot idézik.


11:00-14:00 Tudni akarok! Olvasni jó!
Gyermekkönyvtár
Kultúrpalota (bejárat a Rózsák teréről)
George Enescu utca 2. szám

A Maros Megyei Könyvtár programja

– román nyelvű program

Tevékenységek a gyermekkönyvtárban:
1) Gyermekkorunk könyvei – Mit olvasok? Mit olvasott anya? Hát a nagypapa? A Könyvtár az egymást váltó generációk reprezentatív olvasmányaiból ajánl válogatást.
2) Történetek diafilmen és bakeliten – történetek illusztrálása a YouTube és más alkalmazások előtt
3) “Ismerték Eminescut"… újszerű információk a költő és ember Eminescuról kortársai és közeli barátai tanúvallomásaiból
4) Filmvetítés: román írók életrajza és más történetek
5) Olvasóműhelyek: román szerzők – felolvasás, majd a szereplők, jelenetek újraalkotása rajzolással, kézimunkával stb.
6) Általános műveltségi játékok
7) Könyvjelzőkészítés a román kultúra jellegzetes témáiról


2022. január 16., vasárnap

11:00-14:00 Megőrzött múlt
A Régészeti és a Történeti osztály közös kiállítótere (emeleti terem)
Marosvásárhelyi vár
Avram Iancu utca 2. szám

Vezetett látogatás a Megőrzött múlt – textíliák gróf Bethlen Anikó néprajzi gyűjteményéből című kiállításon

A látogatást Tatai Orsolya, a Maros Megyei Múzeum Néprajzi és Népművészeti osztályának muzeológusa vezeti

Partnerintézmény: Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány

A néprajzi kiállítás Bethlen Anikó grófnő textilgyűjteményének egy részét mutatja be. Bethlen Anikó a Maros Megyei Múzeum kedves barátja és a város kiemelkedő személyisége volt, 2001-ben megkapta a város díszpolgára címet. Felnőtt életének meghatározó szenvedélye az ókori műtárgyak gyűjtése volt. Abbéli meggyőződése, hogy “a múlt értékei nem veszhetnek el", mert “az erdélyi közösségek életmódjának emlékei", “készítőik és megrendelőik esztétikai érzékét közvetítik, a szépség megtestesülései" arra késztette, hogy számos anyagi áldozat árán megszerezze a műtárgyakat.


2022. január 17., hétfő

11:00-14:00 Népi Kultúra: Hagyományos szobabelsők
Néprajzi és Népművészeti osztály
Toldalagi-palota (földszinti termek)
Rózsák tere 11. szám

Vezetett látogatás a Küküllő menti hagyományos szobabelsők című kiállításon

A látogatást Laura Pop, a Maros Megyei Múzeum Néprajzi és Népművészeti osztályának kutatója vezeti

– román nyelvű program

A Hagyományos Küküllő menti szobabelsők című kiállítás három teremben mutat be három jellegzetes szobát:
– egy Segesvár környéki hagyományos búni román szobabelsőt
– egy Székelykeresztúr környéki hagyományos szentábrahámi magyar (székely) szobabelsőt, valamint
– egy Segesvár környéki szász szobabelsőt.
Ezek a ház közszemlére tett részének (vendégszoba) struktúráját szemléltetik, és bemutatják a festett bútort, a dísztárgyakat, textíliát, különböző hagyományos elemekkel díszített kerámiát, vallási tárgyakat (ikonokat), néprajzi témájú családi fényképeket, népviseletet, használati tárgyakat, berendezéseket és egyéb jellegzetes tárgyakat.


13:00-13:30 Betekintés a román kultúra évszázadaiba
Kultúrpalota előcsarnoka
George Enescu utca 2. szám

Az Irodalmi lapok 1845-től napjainkig című kiállítás megnyitója Monica Avrammal, a Maros Megyei Könyvtár igazgatójával

– román nyelvű program

Partnerintézmény: Maros Megyei Könyvtár

Irodalmi lapok kiállítása 1845-től napjainkig: Foaie pentru minte, inimă și literatură, Dacia literară, Făt frumos, Convorbiri literare, Gândirea, Boabe de grâu, Lamura, Craiu nou, Tribuna, Steaua, Ramuri, Luceafărul, Adevărul literar și artistic, Ateneu, Apostrof, Contemporanul, Echinox, Familia, Gazeta literară, Literatorul, Orizont, Propășirea, Revista Fundațiilor regale, România literară, Sămănătorul, Suplimentul de cultură, Telegraful român, Vatra, Viața românească.

A dokumentumokat a Maros Megyei Könyvtár 1913-as megnyitása óta használatos eredeti vitrinekben állítják ki.


2022. január 18., kedd

11:00-14:00 Népi kultúra: Maros megyei vásárok és falvak világa
Néprajzi és Népművészeti osztály
Toldalagi-palota (középső terem, első emelet)
Rózsák tere 11. szám

Vezetett látogatás a Maros megyei vásárok és falvak világa című kiállításon

A látogatást Tatai Orsolya, a Maros Megyei Múzeum Néprajzi és Népművészeti osztályának muzeológusa vezeti

A kiállítás azt a célt tűzte ki, hogy a 20. század elejétől napjainkig a falu és a város, valamint a megye egyes néprajzi tájegységeinek lakói között a vásárok és a piacok révén létrejött kulturális és gazdasági cserét szemléltesse, bemutassa. A kiállítás a Román Nemzeti Kulturális Alap által támogatott A hagyományos vásár – a javak és kultúra cseréjének helyszíne című projekt keretében valósult meg.


12:00-13:00 Csihi-puhi történetek
Toldalagi-palota (középső terem, első emelet)
Rózsák tere 11. szám

Színházi előadás gyerekeknek

Partnerintézmény: Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház

Minden 4 év fölötti nézőnek ajánlott előadás
Játsszák: Bonczidai Dezső és Szabó Dániel
Dramaturg, rendező: Bonczidai Dezső
Zenei kíséret: Szabó Dániel

A Csihi-puhi történetek fergeteges vásári komédia, amelyben a főhős életigenlésével, furfangos cseleivel megmosolyogtatja a gyermek és felnőtt nézőket egyaránt. A klasszikus paravános, kesztyűs bábos előadás három humoros történetből épül fel, amelyek során Vándor Miska megküzd a halállal és az ördöggel.
A többi vásári bábhőshöz hasonlóan, Miskát hibáival együtt is könnyű megszeretni, miközben arról győz meg bennünket, hogy életünk hősei mi magunk vagyunk.
Bonczidai Dezső bábjátékát Szabó Dániel kíséri népi hangszereken – és egyúttal gondoskodik a nézők interaktív bevonásáról is.


2022. január 19., szerda

11:00-14:00 Népi kultúra: Maros megyei vásárok és falvak világa
Néprajzi és Népművészeti osztály
Toldalagi-palota (középső terem, első emelet)
Rózsák tere 11. szám

Vezetett látogatás a Maros megyei vásárok és falvak világa című kiállításon

A látogatást Laura Pop, a Maros Megyei Múzeum Néprajzi és Népművészeti osztályának kutatója vezeti

– román nyelvű program

A kiállítás 2013-ban valósult meg a Nemzeti Kulturális Alapkezelő által finanszírozott Hagyományos vásárok – a kereskedelmi és kulturális csere helyszínei című kulturális projekt keretében. A kiállítás alapgondolata a kereskedelmi csere és kulturális párbeszéd: a vásár az árucserének, de a kulturális javaknak is teret ad.
A falu és a város világa közötti kapcsolatot, a szomszédos területek közötti kommunikációt a vásáron látható áruk sugallják. A ruházat sokfélesége a terület multikulturális jellegét, de a mindennapi élet finom összefonódásait is szemlélteti.
A három kiállítóterem a két világháború közötti időszaktól napjainkig mutatja be a környék éves vásárait. Az első terem a fő árucikkeket: szarvasmarha, gabona és termékek, a második terem a bazárt és a vásári mulatságokat mutatja be. A tárgyakat a 20. század első felében Maros megye vásárain készült képek egészítik ki.


12:00-13:00 A búbos banka
Toldalagi-palota (középső terem, első emelet)
Rózsák tere 11. szám

Előadás – felolvasás

– román nyelvű műsor

Partnerintézmény: Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház

Szereposztás: Andreea Ajtai, Emilia Banciu, Claudiu Banciu, Andi Brânduş,
Rendező: Oana Leahu
Ion Creangát a népmesék zseniális alkotójaként tartják számon. “Gyermekkorom emlékei" című művének szereplője, Nica, a huncut és játékos, mindig boldog és vidám gyermek egyetemes szimbóluma.
A Búbos banka a kötet egyik szép története, amelyben a főszereplő, Nica megpróbál megszabadulni a madártól, amiért minden reggel felébreszti.


2022. január 20., csütörtök

11:00-14:00 Maros mentiek a Nagy Háború lövészárkaiban
Néprajzi és Népművészeti osztály
Toldalagi-palota
Rózsák tere 11. szám

Vezetett látogatás a Maros mentiek a Nagy Háború lövészárkaiban című kiállításon

A látogatást Sárándi Tamás, a Maros Megyei Múzeum Történeti osztályának muzeológusa vezeti

Ha megkérdezünk egy járókelőt, hogy mi jut eszébe az első világháborúról, a legtöbben valószínűleg a lövészárkokat nevezik meg. Ezért ezt az ikonikus hadászati megoldást helyeztük a kiállítás középpontjába. A Kultúrvásár 2022 alkalmából szervezett tárlatvezetésen látogatónk megtapasztalhatja az első világháborús katona élményeit. Azt is megtudhatja, mit jelent a húsmentes nap, és ki koronázta Ferdinándot Nagy-Románia királyává.


12:00-13:00 Múzeumi interferenciák
Toldalagi-palota
Rózsák tere 11. szám

Kreatívírás-műhely André Ferenc költővel és Codău Annamária irodalomkritikussal

Az esemény a Látó Szépirodalmi Folyóirat szerkesztőségével valósul meg.

Vannak múzeumok, amelyek segítenek elképzelni régi korokat és eseményeket. Vannak írások, amelyek segítenek elképzelni azt is, ami sosem létezett. Ha összekombináljuk a kettőt, talán megalkothatjuk a jövő egy darabkáját. A kreatívírás-műhely feladatai a Maros Megyei Múzeum Néprajzi osztályának tárlatait és tereit felhasználva buzdítanak arra, hogy egyszerre komolyan és komolytalankodva gyakoroljuk fantáziánkat és meggyőző képességeinket, a hatékony írásbeli közlést és a korlátok kreatív kijátszását.


2022. január 21., péntek

11:00-14:00 Maros mentiek a Nagy Háború lövészárkaiban
Néprajzi és Népművészeti osztály
Toldalagi-palota
Rózsák tere 11. szám

Vezetett látogatás a Maros mentiek a Nagy Háború lövészárkaiban című kiállításon

A látogatást Dorel Marc, a Maros Megyei Múzeum Néprajzi és Népművészeti osztályának kutatója vezeti

– román nyelvű program

A “Maros mentiek a Nagy Háború lövészárkaiban" című kiállítás a front és a hátország sajátos mindennapjait mutatja be, és betekintést nyújt a háborús emlékezet kultúrájába. Ugyanakkor bemutatja a Maros megyeiek részvételét Erdély Romániával való egyesülésében és a román uralkodók, Ferdinánd király és Mária királyné megkoronázásában.


12:00-13:00 Az egykori levelektől a mai sms-ig
Néprajzi és Népművészeti osztály
Toldalagi-palota
Rózsák tere 11. szám

Levélíró műhely

A műhely koordinátora Livia Marc, a Néprajzi és Népművészeti osztály muzeológusa

– román nyelvű program

A “Az egykori levelektől a mai SMS-ig" című levelezési műhely arra ösztönzi a résztvevőket, hogy háborús leveleket olvassanak, megismerkedjenek azok stílusával, nyelvezetével és tartalmával, majd vegyenek részt maguk is a háborús légkörrel kapcsolatos képzeletbeli tartalom megírásában. Az is kihívás lesz számukra, hogy a leveleket virtuális üzenetben, mobiltelefon segítségével fogalmazzák meg.


2022. január 22. // A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

11:00-12:00 Szárnyaló szobrok. Múzeum és irodalom.
Kisterem
Kultúrpalota (második emelet)
George Enescu utca 2. szám

Demény Péter beszélget Markó Bélával

Partnerintézmény: Látó Irodalmi Folyóirat és a Román Írószövetség

Egy gazdag életműbe sok minden belefér. Markó Béla arra törekedett, hogy költő és versmagyarázó is legyen ugyanakkor. A Költők koszorúja, az Olvassunk együtt, és számtalan megnyilatkozása is utal erre a törekvésére – arra ti., hogy a múzeumban levő klasszikusokat megszólítsa, magához igazítsa, megértse őket a maga számára, s így megértesse másokkal is. Beszélgetésünk egyik “fősodra" is ez lesz: hogyan lehet rég halott, tankönyvekbe került szerzőkről úgy beszélni, hogy maiakká váljanak, soraik ne csengjenek idegenül, elveik ne hassanak idejétmúltaknak. Markó tankönyvszerző is volt, de mindenekelőtt olvasó volt és maradt, akinek nem mindegy, hogyan viszonyulunk Berzsenyihez, Adyhoz, Eminescuhoz vagy Jeszenyinhez, hiszen amit tudunk, tőlük is tudjuk.


12:00-12:30 Tisztelgés Kölcsey Ferenc költészete előtt – 1823
Kisterem
Kultúrpalota (második emelet)
George Enescu utca 2. szám

A MAROSVÁSÁRHELYI ÁLLAMI FILHARMÓNIA RENDKÍVÜLI HANGVERSENYE

A magyar nemzeti kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, azon a napon, amikor Kölcsey Ferenc magyar költő 1823-ban befejezte a Himnusz szövegét.

Rendkívüli kórus- és kamarazenei koncert emlékezik meg a Magyar Kultúra Napjáról a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Vegyeskara és a “Tiberius" vonósnégyes közreműködésével. A koncertprogramot Kodály Zoltán, Erkel Ferenc, Csíky Boldizsár és Birtalan József magyar zeneszerzők “gyöngyszemei" alkotják, Balassi Bálint, Kölcsey Ferenc és Petőfi Sándor költők szövegeivel.

Műsoron:
Szép könyörgés,
Himnusz,
80. Zsoltár,
A magyar nemzet,
Félre tőlem, búbánat.

A Tiberius vonósnégyes műsora:
Csiky Boldizsár: Piccola suite
Liszt Ferenc: 14. rapszódia
Bartók Béla: Este a székelyeknél


12:30-13:00 Századforduló előtti kulturális és irodalmi lapok
Kultúrpalota (előcsarnok)
George Enescu utca 2. szám

Az Irodalmi lapok 1845-től napjainkig című kiállítás ünnepélyes bezárása Agyagási Hajnallal, az Olvasószolgálat Részleg vezetőjével
Partnerintézmény: Maros Megyei Könyvtár

A Maros Megyei könyvtár gyűjteményéből: Kisfaludy Károly szerkesztette Aurora – Hazai Almanach (1822-1837), Honderű (1843-1848)- Petrichevich Horváth Lázár szépirodalmi hetilapja, Athenaeum (1837-1843)- szépirodalmi és tudományos folyóirat Toldy Ferencz, Vörösmarty Mihály és Bajza József szerkesztésében, Hölgyfutár (1849-1864) Budapest, szépirodalmi folyóirat Nagy Ignác szerkesztésében, Hölgyfutár (1876-1878) Kolozsvár, K. Papp Miklós szerkesztésében, Üstökös (1858-1918) – Jókai Mór heti élclapja.
A dokumentumokat a Maros Megyei Könyvtár 1913-as megnyitása óta használatos eredeti vitrinekben állítják ki.


11:30-14:00 Tudni akarok! Olvasni jó! A Gyermekkönyvtárban
Gyermekkönyvtár
Kultúrpalota (bejárat a Rózsák tere felől)
George Enescu utca 2. szám

Interaktív tevékenységek

Partnerintézmény: Maros Megyei Könyvtár

Tevékenységek 11 és 14 óra között:
Gyermekkorunk könyvei – Mit olvasok én? Mit olvasott anya? Hát a nagypapa? A Könyvtár az egymást váltó generációk reprezentatív olvasmányaiból ajánl válogatást.
Diafilm és bakelit lemezek – meseillusztrációk a YouTube előtti időkből
”Ismerjetek meg!"Petőfi Sándor emlékére.
Olvasóműhely: magyar szerzők – olvasás után szereplőket, jeleneteket keltünk életre rajzzal, kézimunkával
Általános műveltségi játékok
Magyar kultúra tematikájú könyvjelzők készítése


A rendezvényeken csak a SARS-CoV-2 vírus ellen beoltott személyek vehetnek részt a második dózis felvétele után számított 10 nap után, valamint a koronavírus-fertőzésen átesett személyek az átesést bizonyító (legkevesebb 15, legtöbb 180 nap régiségű) igazolvánnyal. 

A rendezvények teljes időtartama alatt kötelező a maszk viselése.