Mesebeli művészet

  • Home
  • Mesebeli művészet

Tevékenység  | 0-IV. osztály

Magyar Képtár

Részletek és feliratkozás: educație@muzeulmures.ro // 0726.600.565

 

Mesebeli művészet

 

Ha a festmény a művész képzeletének terméke, akkor a festményen látható történetet bárki (újra)képzelheti. Megcsodáljuk a Magyar Képtár festményeit, és narratív játékba kezdünk főszereplőik történetéről.  


A projekt lehetőségei és céljai

A Maros Megyei Múzeum a Kultúrpalotában őrzi Erdély legjelentősebb magyar művészeti gyűjteményét, amely több mint egy évszázada szervesen gyarapodik, de (12 éves korig) a kisgyermekek számára nehezen hozzáférhető. Ha belegondolunk, magának a Magyar Képtárnak is története van. A galéria mitológiai utalásokkal teli első termeitől az utazásokat és egzotikus úti célokat ábrázoló utolsókig a kiállítás egyben utazás is a szereplők mindennapi életében. De mivel a környező valóság szubjektív érzékelés kérdése is, a gyermeki fantázia segítségével írjuk meg együtt a Magyar Képtár (termenként egy-két) festményén látható szereplők eredeti történetét. A történetmesélés felfedező útján a koordinátor a szerzővel vagy az adott művel kapcsolatos történelmi információkat is becsempész mondandójába, hogy új és izgalmas irányba terelje a beszélgetést. Minden gyermek hozzájárul egy-két ötlettel a közös történethez, majd társa folytatja a mesét. A cél a festményekről szóló vizuális és objektív információk leülepedése improvizációval, együtt gondolkodással és játékkal.    

 

Kedvezményezettek: 

Maros megyei 0-IV. osztályos tanulók

 

A tevékenység célkitűzései:

· Ismerkedés a Magyar Képtárban kiállított műtárgyakkal;

· A fiatal múzeumlátogatók képzelőerejének, összpontosító és emlékező képességének, figyelmének fejlesztése; 

· A múzeumlátogatás alapvető szabályainak elsajátítása és a művészeti galériák sajátosságainak megfigyelése; 

· A modern magyar művészettel és a helyi kulturális örökséggel kapcsolatos új ismeretek szerzése;

· A kultúra és a műtárgyak iránti érdeklődés fejlesztése interaktív eszközökkel és játékkal;  

 

A tevékenység időtartama:

· másfél óra

 

A tevékenység menete:

 

· Találkozás a csoporttal a Magyar Képtár előcsarnokában

· A program bemutatása: mivel töltjük majd együtt az időt, mennyi ideig leszünk együtt

· A képtárlátogatás szabályainak rögzítése:

– egy kis játékot ajánlunk: előveszünk két A4-es lapot (szerepelhet rajtuk egy műtárgy nyomtatott képe). Egyiket kézről kézre adjuk, a másikat védett helyre tesszük. A végén összehasonlítjuk a két lap állapotát és kihangsúlyozzuk a sokszáz éves festmények védelmének fontosságát. 

· A tevékenységnek otthont adó Kultúrpalota rövid bemutatása, a képtárak, hangsúlyosan a Magyar Képtár ismertetése; 

· A tevékenység 15 munka körül zajlik (mindenik festménynél két diák bővíti új dimenziókkal a történetet). A koordinátor tényszerű információkat is megoszt a tárgyalt műről, és hangsúlyozza, hogy a közösen elképzelt történet lehető legtöbb részletét jegyezzék meg a tanulók. 

Gyakorlati rész:

A gyakorlati rész a múzeumpedagógiai teremben zajlik (harmadik emelet), ezt egy körülbelül harmincas létszámú osztály számára készítjük elő:

· Ecsetek, tempera, filctollak, ceruzák, fehér lapok állnak a gyerekek rendelkezésére, mindenki szabadon választhat munkaeszközt  

· A gyerekek azt a feladatot kapják, hogy ezúttal vizuálisan képzeljék el a történet végét, befejezését. Ihletet meríthetnek a történet kidolgozásához felhasznált 15 festmény bármelyikéből.

· A játékunkban használt 15 képet a falon fogjuk kivetíteni.  

· A gyakorlati tevékenység időtartama: 30–40 perc

 

Kiértékelés és feed-back 

Örülnénk, ha minden látogatás és tevékenység után a diákok, tanárok/tanítók és/vagy szülők kitöltenének egy egyszerű visszajelző lapot, hogy a jövőben kiértékelhessük, és jobban kalibrálhassuk tevékenységeinket.