Mikházi régészeti park

  • Home
  • Mikházi régészeti park

A mikházi régészeti lelőhely, a Római Birodalom kiterjedt védelmi rendszerén (limes) belül, stratégiai szerepet játszott a Nyárád mente és Dácia keleti határainak védelmében.

A helyi hagyományban Tündérvár vagy Tündérpalotaként ismert erődről már a 18. század elején szólnak híradások. A 19. század utolsó harmadában végzett első ásatások a castellum pontos helyét azonosították. A bélyeges téglákon fennmaradt CPAI felirat tanúsága szerint az erődben c(ohors) p(rima) A(ugusta) I(turaeorum) segédcsapat állomásozott.

Az utóbbi években zajló geofizikai mérések és intenzív terepbejárások a lelőhely kiterjedésének, belső topográfiájának a tisztázását tették lehetővé. A régészeti kutatások a parancsnoksági épület és a fürdő területén, illetve a civil település néhány pontján zajlottak.

2015-ben létesült a Régészeti park, amely a megyei múzeum Római Limeskutató Központ égisze alatt működik. Az 5 hektárnyi területen húzódó régészeti parknak a lelőhely védelmét, kutatását, népszerűsítését és bemutatását célzó szerepe van.

Cím

Régészeti Park
547211 Mikháza

Állandó kiállítás, Mikházi régészeti park

Idődoboz pavilonok

Állandó kiállítás