Secţia de Ştiinţele Naturii

  • Home
  • Secţia de Ştiinţele Naturii

Secția de Științele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureș, respectiv Muzeul de Științele Naturii – cum este cunoscut publicului larg, este situată în fosta clădire a Muzeului de Artă Industrială Secuiască, construită între anii 1890 – 1893, pe strada Luntrașilor nr. 24, azi strada Horea, pe o parte dintr-un teren de exerciții ale pompierilor.

Clădirea a fost proiectată de către arhitectul Kiss István, profesor universitar (recunoscut prin faptul că a proiectat importante clădiri publice ale vremii), iar lucrările au fost efectuate de către antreprenorii Sófalvi József și Soós Pál, din Târgu Mureș.

A fost construită în stil neoclasic, combinând elemente ale renașterii italiene (nișele de fațadă principală, reprezentând două figuri feminine) cu elemente grecești (frontonul triunghiular al corpului median – timpan – grupul de statui).

Statuile reprezintă opera sculptorului Róna József și ilustrează, în mod simbolic, una dintre principalele misiuni ale statului: dezvoltarea industriei.

Vitraliile din casa scării au fost realizate la atelierul de tâmplărie al lui Fórgo István.

În clădire și-a găsit locaș, din anul 1957, Muzeul Județean din Târgu Mureș.

Începuturile Muzeului de Științele Naturii din Târgu Mureș datează din anul 1952, când a fost repartizat aici primul biolog, Kónya István. Laboratorul de taxidermie, unde au fost naturalizate piesele expuse în fosta expoziție de bază a Muzeului de Științele Naturii (vernisată în anul 1988), a luat ființă în anul 1965.

Timp de peste 50 de ani, personalul de specialitate din cadrul Muzeului s-a preocupat de formarea și îmbogățirea colecțiilor științifice de bunuri culturale, precum și de valorificarea cultural-educativă a acestora prin expoziții temporare.

În prezent, Muzeul de Științele Naturii deține valoroase colecții de paleontologie, mineralogie-petrologie, plante inferioare și superioare, animale nevertebrate (melci, scoici, insecte – indigene și exotice) și animale vertebrate (păsări, ouă de păsări, mamifere, schelete, trofee de vânătoare), totalizând circa

60 000 de piese. Piesele amintite beneficiază de condiții de conservare optime în depozitele din Clădirea secundară a Muzeului. Aceste colecții provin din cercetare științifică de teren, achiziții și donații.

Fosta expoziție de bază a Muzeului de Științele Naturii (Complexul Muzeal Județean Mureș din trecut) prezenta flora și fauna mureșeană, excepție făcând mineralele și rocile expuse în prima sală, care provin din sectorul minier Baia-Mare și din zona munților Metaliferi, precum și piesele de paleontologie, care provin și din zone învecinate județului Mureș. A fost proiectată și realizată în echipă pluridisciplinară, în perioada iunie 1987 – februarie 1988, intrând în circuitul public în 16 februarie 1988.  La vremea respectivă, era considerată un etalon și un model de bună practică pentru muzeele de profil din România. Ca puncte de atracție din fosta expoziție de bază menționăm diorama de mari dimensiuni, în care au fost reconstituite patru ecosisteme naturale, surprinse în cele patru anotimpuri, precum și trofeul de cerb carpatin, unul dintre cele mai frumoase din lume, recoltat de pe un teren de vânătoare din județul Mureș.

Astăzi, Muzeul de Științele Naturii este parte integrantă a ofertei culturale mureșene și naționale, implicându-se activ în evenimente culturale locale și naționale (Noaptea Muzeelor, Festivalul Roman de la Călugăreni, Ziua Națională a României etc.). Totodată, este un partener valoros în educația copiilor, elevilor și studenților, prin activitățile de pedagogie muzeală desfășurate în cadrul unor programe specifice, bine structurate: Programul de pedagogie muzeală Cu pași mărunți prin muzeu, Programul de pedagogie muzeală Muzeul – mai aproape de tine (ambele derulate în baza unor protocoale de colaborare încheiate cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș), Programul de pedagogie muzeală Școala de vară la muzeu etc.

De asemenea, Muzeul de Științele Naturii este un membru activ al comunității științifice din România și din alte țări atât prin participarea, anual,  la conferințe  științifice naționale și internaționale, cât și prin organizarea, anual,  de conferințe  științifice naționale și internaționale  și, nu în ultimul rând, prin publicarea de studii de specialitate: revista MARISIA. NATURAL SCIENCES și revista PEDAGOGIE MUZEALĂ. ȘTIINȚELE NATURII. Ambele publicații, care beneficiază de asistența de specialitate a unor referenți științifici, personalități marcante în domeniile de specialitate abordate, au o constanță de apariție anuală și sunt implicate în schimburi naționale și internaționale de publicații științifice, cu instituții de profil.

Prin proiectul Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii, în derulare, se intenționează transformarea Muzeului de Științele Naturii într-un centru de excelență și în domeniul dezvoltării durabile și al turismului, nu doar în domeniul educației muzeale și al cercetării științifice. Se va realiza reabilitarea completă a Clădirii principale a Muzeului, precum și reorganizarea și modernizarea expoziției de bază după modelul dioramatic modern, reprezentativ pentru instituție și patrimoniul său.

***

Program de vizitare

Marţi – Vineri: 9 – 16
Sâmbătă: 9 – 14
Duminică: 9 – 13
Luni: închis

Bilete de intrare

Standard: 15 lei
Elevi, studenți: 3 lei
Pensionari: 7 lei
Pentru persoanele cu dizabilități intrarea este gratuită.

Adresa

str. Horea nr. 24
540036 Târgu Mureș
Tel: +40 (0)740.189.067

Arhivă, Muzeul de Științele Naturii

Tricolorul României în lumea vie XI

15.12.2022
Arhivă, Muzeul de Științele Naturii

Exponatul lunii – Dinte de rechin gigant

01.02.2019 28.02.2019