Nagy Imre. Colecția Muzeului de Artă din Târgu Mureș

  • Home
  • Nagy Imre. Colecția Muzeului de Artă din Târgu Mureș

Expoziția dedicată artistului Nagy Imre (1893-1986) cuprinde 125 de lucrări. Ele provin în colecția Muzeului de Artă în special din donația de aproximativ 100 de lucrări, făcută de autor, în anul 1959. Acestea demonstrează stăpânirea cu virtuozitate a diferitelor tehnici: ulei, acuarelă, tempera, tuș și xilogravură. Exponatele prezintă câteva dintre direcţiile cercetărilor sale în spaţiul artistic, în marele context al picturii transilvănene de secol XX. Portrete, autoportrete, nuduri, peisaje și compoziții campestre ambientează expoziția. Prezența sa la Târgu-Mureș, pentru câțiva ani, ospitalitatea prietenilor de aici, i-a determină generosul gest de dăruire către instituția muzeală.

Născut la Jigodin (Miercurea Ciuc), Nagy Imre face parte din rândul artiştilor transilvăneni bine înrădăcinați în ambianța spațiului natal. Acest lucru este relevat în mare parte de creația sa, cu importanță recunoscută nu numai pentru comunitatea locului.

A studiat artele frumoase la Budapesta și Kecskemét. A frecventat pentru o perioadă cursurile Centrului artistic de la Baia Mare. A fost unul dintre membrii fondatori ai Breslei „Barabás Miklós Céh”. A fost invitat să predea la Institutul de arte plastice din Cluj. În lunga sa perioadă de activitate, 54 de ani, a avut numeroase expoziții personale și de grup. Târgu-Mureș, Cluj-Napoca, Brașov, București, Budapesta, Londra sunt câteva dintre locurile în care expune și revine. De asemenea, a fost distins cu numeroase premii, cel mai remarcabil fiind Premiul de grafică „Zichy Mihály”.

Din 1924 s-a stabilit la Jigodin de unde, însă, a păstrat legături strânse cu lumea artistică a momentului. În incinta casei-atelier este deschisă Galeria Nagy lmre, cu lucrări donate de artist. Spaţiul amplificat ulterior este un sincer şi profund omagiu adus lumii rurale, în care s-a născut.

Lucrările din colecția târgumureşeană oferă spicuiri din creaţia lui Nagy Imre care creionează demersul artistic. Numeroasele capete de expresie (xilogravuri) reprezentând diferite personalități și apropiați: Ziffer SándorMéliusz JózsefKim FrigyesFerenczy NoémiDr. Antalffy EndreMolter Károly etc. relevă un excelent desenator folosind o linie sigură şi viguroasă. Contrastul lumină-umbră este de un stenic dramatism. Portretele și autoportretele precum Kelemen Lajos, Sculptorul Benczédi S., Autoportret cu măști, Autoportret cu desen, Autoportret cu amintiri etc. prezintă o fină capacitate de introspecție psihologică rezultând o foarte subtilă şi profundă redare a trăirilor interioare ale celor înfățișați şi a propriei persoane. Compoziţiile cu personaje integrate în mediul natural sau peisajele pure dezvăluie un spirit matur, spontaneitate, tensiune cromatică şi o mare forță de sinteză. Ele denotă o profundă cunoaștere a unui mod specific de existență în care pitorescul locului se împletește cu realități sociale din cele mai diverse.