În cadrul secției se efectuează lucrări complexe de conservare-restaurare pe suporturi variate: lemn, lemn policrom, pânză, textile, hârtie, ceramică, metal. Aceste lucrări reprezintă procesul laborios ce precede orice activitate de expunere sau păstrare a obiectelor  de patrimoniu, starea lor optimă de conservare reprezentând o condiție principală în acest sens. Domeniul implică o amplă documentare, cercetare, cunoștințe și abilități de ordin științific, practic și estetic. Potrivit varietății suporturilor, este implicată o gamă largă de degradări, ale căror cauze pot fi necunoașterea, neglijența, o slabă monitorizare, accidentele etc. Coroborat cu acestea și totodată implacabil, factorul timp își revendică tributul.  Pentru salvarea, păstrarea și transmiterea  către viitor a obiectelor cu o înaltă valoare și semnificație artistică, istorică, estetică și documentară este necesar ca durata de ”viață” a acestora să fie prelungită cât mai mult posibil. În acest context, munca restauratorului se dovedește a fi o misiune nobilă, plină de provocări, dar și de satisfacții, rodul strădaniilor sale dăruindu-se publicului  și specialiștilor interesați de valoarea pieselor și ansamblurilor ce se înscriu în patrimoniul cultural național.