A Maros Megyei Múzeum közel 30000 címet számláló könyvtárral áll az olvasók rendelkezésére. Törzsállományát a kurrens könyvek és periodikák, illetve a régi könyvállomány alkotja. A könyvtár elsősorban a kül- és belföldi kiadványcsere útján, illetve vásárlás és adományozás révén gyarapítja gyűjteményét. Legjelentősebb állományát a történelmi témájú szakkönyvek képezik, melyet a régészeti, néprajzi, természettudományi, művészettörténeti és képzőművészeti szakirodalom egészít ki. Kisebb számban más szakterületek munkái is jelen vannak (pl. földrajz vagy szépirodalom). A periodika állomány több mint 100 aktív címet tartalmaz. A múzeum könyvtára régi könyves gyűjteménnyel (XVII–XIX. századi) is rendelkezik, amely közel 800 kötetet számlál. A legrégebbi 1546-ra keltezhető. A legtöbb vallási jellegű, de történelmi munkákat, matematikai, nyelvtani és irodalmi kézikönyveket is találhatunk közöttük.
A múzeumi könyvtár alapításáról semmilyen adattal nem rendelkezünk. Az első regiszter 1955-ből származik, és 600 címet tartalmaz. Kezdetben a könyvtár állományát antikváriumokból vásárolt kötetekkel, illetve különböző egyházi és állami intézmények adományaiból sikerült összeállítani: Nagyszebeni M. Kir. Állami Elmegyógyintézet (alapítási éve 1863), Maros-Vásárhely és Vidéke Építő Iparosok Szövetségea Máramarosszigeti Református Főiskola KönyvtáraAz Erdélyi Római Katolikus Státus Marosvásárhelyi Főgimnáziumának Tanári Könyvtáraa szászvárosi „Aurel Vlaicu” Középiskola Tanári Könyvtára (Biblioteca Profesorală a Liceului „Aurel Vlaicu„ Orăştie) és a Textil Kisipari Termelőszövetkezet Klub Marosvásárhely (Clubul Cooperativă Textilă Mureş). A későbbiekben is a folyamatos gyarapodást a vásárlás és a csere határozta meg. A 90-es évek elején a társintézményekkel felállított cserekapcsolatok nagymértékben elsorvadtak, azonban a 2000-es évek közepétől újra gyümölcsözőek.
Nyitvatartás
Hétfő-Péntek: 10–14 óra.
Cím
Maros Megyei Múzeum Könyvtára
Mărăşti u. 8/A, I. emelet