Expoziţia a fost realizată în 2013, în cadrul proiectului cultural Târgurile tradiţionale – locuri de schimburi comerciale şi culturale, finanţat de Administraţia Fondului Cultural NaţionalIdeea de bază a expoziţiei este schimbul comercial dar și dialogul cultural, târgul fiind spațiul de tranzacţionare al unor mărfuri dar şi al unor bunuri culturale.

Legătura dintre lumea satului şi lumea oraşului, ca şi comunicarea dintre zonele învecinate prin intermediul târgurilor este sugerată prin mărfurile vândute la târg. Varietatea costumelor ilustrează multiculturalitatea zonei, dar şi interferenţele subtile din viaţa cotidiană.

În cele 3 săli expoziționale sunt prezentate târgurile anuale, târgurile de țară din zonele mureșene, începând din perioada interbelică până astăzi. Prima sală este dedicată principalelor mărfuri vândute la târgurile anuale: vite, cereale şi mărfuri, iar sala a doua bazarului şi distracţiei la târg, însoțite de mărturii vizuale din piețele orașului și județului Mureș din prima jumătate a secolului al XX-lea.