A Habsburg-kori parancsnoksági épület

  • Home
  • A Habsburg-kori parancsnoksági épület
A 18. században, a várat elfoglaló Habsburg helyőrség számára kaszárnyaként szolgáló épületet a 19. században, a tisztikar reprezentációs központjává alakították át. Az épület felújításkor (2007-2009) végzett kutatások során két korábbi, boltozott pincével ellátott ház maradványait azonosították, így mai formáját az
eredetileg két 17. századi épület központi szárnnyal való összekötése révén nyerte el. Míg a keleti szárnyban lappangó épületnek csupán kis részletei maradtak fenn, az ellenkező oldalon az egykori építmény alaprajza mellett, az egykori belső terek funkcióját is sikerült azonosítani. A történeti, régészeti és építészettörténeti adatok alapján a nyugati szárnyat képező épület a 17. századi tanácsházának adott otthont.
Az épület U alaprajzi alakját a 18. századi osztrák átépítés során nyerte el. Végleges formáját az 1877-es átalakítása eredményezte. 2008 és 2014 között a Maros Megyei Múzeum újíttatta fel.