20.07.2021
Concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante sau temporar vacante de muzeograf, pe perioadă nedeterminată, respectiv determinată

Anunț

24.06.2021
Concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, la Secția de Științele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureș

Rezultat final 
Rezultat interviu
Rezultat proba scrisă
Rezultat selecție dosare
Anunț

25.05.2021
Concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muzeograf, perioadă determinată