Marisia

Marisia este forul principal al activității științifice desfășurate în cadrul Muzeului Județean Mureș. Apare ca anuar începând din anul 1965, inițial sub titlul Studii și materiale, iar din 1975 poartă numele actual. Inițial, a fost publicația comună a tuturor departamentelor muzeului, dar, de-a lungul anilor, diferitele secții și-au publicat propriile serii (Științele naturii din 1995, Etnografia din 1996, Istoria și Arheologia din 2009). Din 2019 a fost lansată o nouă serie, prin care se păstrează numele, dar se renumerotează seria, iar cercetările din domeniile Arheologie, Istoria artei și Istorie apar, din nou, într-un volum comun. Anuarul reflectă activitatea științifică din cadrul muzeului, precum și rezultatele cercetărilor științifice din regiune. Până în prezent, au fost publicate 50 de volume.
2019 - Prezent
Seria Archaeologia | Historia | Patrimonium (S.N.)
1965 - 1994
Seria Arheologie | Istorie | Etnografie | Etnotoponimie
2013 -
Seria Științele Naturii | Pedagogie muzeală