Buletin informativ

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public.
Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice
b) structura organizatorică, organigrama, atribuţiile departamentelor, codul de conduită al personalului instituţieiregulament de ordine interioară, regulament de organizare și funcționareprogramul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice şi a funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
d) coordonatele de contact ale instituţiei publice
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
f) programele şi strategiile proprii, rapoartele de activitate
g) lista cuprinzând documentele de interes public
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii
i) modalităţile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

Abonează-te la newsletter

Abonează-te la newsletter ca să te informăm în legătură cu cele mai noi evenimente și expoziții!

2021 Muzeul Județean Mureș