Gepidae 1

În vecinătatea cimitirului din epoca migraţiilor de la Ernei, pe locul carierei de piatră, în 2004, arheologii au dezvelit o groapă rituală în care comunitatea a aşezat unelte, arme, bijuterii din argint, mărgele şi cereale, apoi a făcut un sacrificiu uman.

Groapa rituală de la Ernei

Groapa rituală de la Ernei

Mărgele din groapa rituală de la Ernei

Mărgea din groapa rituală de la Ernei

A nagyernyei népvándorláskori temető szomszédságában, a kőkitermelő helyén 2004-ben egy rituális gödröt tártak fel a régészek, melybe a közösség szerszámokat, fegyvereket, ezüst ékszereket, gyöngyöket és gabonát helyezett, majd emberáldozatot mutatott be.

A nagyernyei rituális gödör

A nagyernyei rituális gödör

Gyöngyök a nagyernyei rituális gödörből

Gyöngy a nagyernyei rituális gödörből


In 2004, archaeologists excavated a ritual pit in the neighborhood of the Ernei Migration Period cemetery, at the stone quarry, in which the community placed tools, weapons, silver jewelry, beads, and grain, and then performed a human sacrifice.

The ritual pit from Ernei

The ritual pit from Ernei

Pearls from the ritual pit in Ernei

Bead from the ritual pit in Ernei