Deformarea artificială a craniului a fost un obicei larg răspândit şi printre mayaşi şi incaşi, precum şi la triburile Chinook din America de Nord.

Pictură din sec. al 19-lea cu mamă şi copil Chinook

A koponyatorzítás az amerikai maják, inkák és néhány észak-amerikai törzs, köztük a csinukok körében is elterjedt volt.

19. századi festmény csinuk anyával és gyermekével

Artificial deformation of the skull was also a widespread custom among the Mayans and Incas, as well as among the Chinook tribes of North America.

Painting from the 19th c. with Chinook mother and child