Din Transilvania sunt cunoscute doar două catarame cu cap de vultur, pe lângă cea de la Cipău, un exemplar provine de la Fundătura (jud. Cluj).

Catarama de la Fundătura

Erdélyből mindössze két gepida kori sasfejes csat ismert, a maroscsapóin kívül a Kolozs megyei Szamosjenőről (Fundătura) származik egy példány.

A szamosjenői sasfejes csat

Only two buckles with eagle head are known from Transylvania, besides the one from Cipău, a specimen comes from Fundătura (Cluj County).

The buckle from Fundătura