Csütörtök a múzeumban #7

  • Home
  • Csütörtök a múzeumban #7

2021. szeptember 16. | 17.00 | Maros mentiek a Nagy Háború lövészárkaiban – tematikus kiállítás

Néprajzi és Népművészeti osztály, Toldalagi Palota, Rózsák tere 11. sz.

17.00 Maros mentiek a Nagy Háború lövészárkaiban – tematikus kiállítás
A tematikus vezetést Marc Dorel kurátor tartja.
A magyar nyelvű esemény időtartama 1 óra.


18.30 Maros mentiek a Nagy Háború lövészárkaiban – tematikus kiállítás

A tematikus vezetést Sárándi Tamás kurátor tartja.
A román nyelvű esemény időtartama 1 óra.

* A Toldalagi Palota esetén a belépő jegy ára 12 / 3 / 6 lej (normál, diák és tanuló/nyugdíjas)

A Maros mentiek a Nagy Háború lövészárkaiban c. tematikus kiállítás 2021. július 12-én nyílt meg. A kiállítás ötlete 2017-ben merült fel, s egyszerre állít emléket az első világháborúnak és Románia Centenáriumának. A kiállítás a múzeum három részlegének (történelem, néprajz és régészet) együttműködése révén valósult meg, ami a múzeumi szférában nem mindennapi konstrukció. A kiállítás négy nagy tematikus egységből áll: az első világháborús katonák frontélményeit, a háború civil lakosságra gyakorolt hatását, valamint az uralomváltás marosvásárhelyi és Maros megyei eseményeit bemutató részt az első világháborús lövészárkok és a légi régészet kapcsolatát taglaló egység egészíti ki.

| Vissza