Etnografie

Patrimoniul Secţiei de Etnografie şi Artă Populară a Muzeului Judeţean Mureş din Târgu-Mureş este constituit din mai multe colecţii, fiecare cuprinzând o serie de categorii de obiecte diferenţiate în funcţie de tipologie, material, funcţionalitate sau simbol: obiecte de port popular, textile de interior, arhitectură populară, instalații tehnice, obiecte de uz gospodăresc, mobilier, icoane pe lemn şi pe sticlă, obiecte de cult religios sau recuzită de obiceiuri, ceramică, piese din metal şi os dar și produse de creație artistică contemporană. Primele achiziţii de obiecte etnografice din colecţiile secţiei de etnografie a muzeului le-a realizat Aurel Filimon în perioada interbelică, îmbogățirea patrimoniului muzeal fiind continuată apoi prin alte campanii de achiziţii ale generaţiilor de etnografi care s-au succedat ce-a lungul timpului. Dezvoltarea patrimoniului  a urmărit completarea colecţiilor în vederea reprezentării tuturor zonelor etnografice mureşene. Au fost extinse şi reluate astfel achiziţiile de obiecte  ale etnoculturii româneşti, maghiare/secuieşti, germane/săseşti din: Mureşul Superior, Valea Gurghiului, Valea Beicii, Valea Nirajului, Târnava Mare şi Târnava Mică, Câmpia Transilvaniei, acestea punând în evidenţă în primul rând valoarea lor documentară etnografică şi istorică totodată, reprezentări ale mărcilor identitare etnoculturale, raritatea şi diversitatea lor tipologică, diversitatea materialelor, tehnicilor, metodelor, tehnologiilor populare tradiţionale de realizare precum şi valoarea artistică deosebită a pieselor achiziţionate.

Abonează-te la newsletter

Abonează-te la newsletter ca să te informăm în legătură cu cele mai noi evenimente și expoziții!

2021 Muzeul Județean Mureș