PATRIMONIUL ȘI COMUNICAREA MUZEALĂ

  • Home
  • PATRIMONIUL ȘI COMUNICAREA MUZEALĂ
29 aug.

PATRIMONIUL MUZEAL ȘI COMUNICAREA MUZEALĂ

Conferința itinerantă a Asociației Etnografice „Kriza János”

Târgu Mureș, 29-30 septembrie 2023

 

Muzeele au un rol din ce în ce mai semnificativ în comunicarea socială. În ultimele decenii, muzeele au fost martorele unor schimbări majore privind modul în care au definit rostul lor în societate. De la stricta păstrare și conservare a relicvelor materiale ale trecutului, treptat s-a ajuns la producția și reprezentarea patrimoniului, iar mai apoi la comunicarea participativă și gândirea reflexivă. Muzeul nu mai este doar un loc pentru (artefacte) selectate în funcție de diferite criterii, un cadru pentru activitatea muzeologică și curatorială, ci și o forță decisivă pentru producerea de sensuri în activitatea care are loc între zidurile sale, atât din partea muzeografului, cât și din partea vizitatorului.

Așa cum scrie Zsófia Frazon: „muzeele sunt instituții de comunicare socială și, ca atare, produc sau generează idei, narațiuni, sensuri, interpretări din obiectele și sursele pe care le au la dispoziție. Prin intermediul expozițiilor sale, muzeul ne spune ceea ce crede că este important, ceea ce este valoros, ceea ce trebuie să fie valorizat, ceea ce este național, ceea ce este regional, ceea ce este autentic. Muzeul este un forum de comunicare și dezbatere despre știință, societate, politică și economie.”

Conform definiției recent adoptată la nivel internațional, muzeele sunt considerate instituții în serviciul societății care in primul rând „cercetează, colectează, conservă, interpretează și expune patrimoniul material și imaterial”, în al doilea rând „este deschisă, accesibilă și incluzivă pentru public, promovează diversitatea și durabilitatea” și în al treilea rând „funcționează și comunică în mod etic, profesionist și cu participarea comunității, oferind o experiență diversă de educație, divertisment, reflecție și împărtășire a cunoștințelor”. Această nouă definiție pune și mai mult accent pe comunicarea muzeală, subliniind importanța schimbului de cunoștințe și a comunicării pentru construirea societății cu comunitățile și publicul, care primează în fața transferului de cunoștințe unidirecțional și direcționat/frontal. Acest lucru ridică noi provocări atât pentru muzee, cât și pentru publicul muzeal. Nu numai modul în care sunt prezentate muzeele, ci și modul în care sunt vizitate acestea se schimbă, ceea ce este plusat și de digitalizarea tot mai mare/accelerată a muzeelor și de proliferarea expozițiilor și muzeelor virtuale, precum și de problemele teoretice și practice legate de interrelația dintre original și copie și dintre real, virtual și actual.

În cadrul conferinței itinerante din acest an a Asociației Etnografice „Kriza János” vom dezbate relația dintre patrimoniu (inclusiv patrimoniul digital) și activitatea muzeală, precum și aspectele legate de comunicarea muzeală (inclusiv comunicarea online) și digitalizarea în muzee. Conferința se va axa pe sarcinile și provocările presante pentru muzeologia Central și Est Europeană (română și maghiară).

În cadrul conferinței vom aborda subiecte precum:

1. Ce caracterizează procesul de adaptare a tehnologiei digitale în reprezentarea datelor muzeale în regiunea Europei Centrale și de Est, rolul tehnologiei digitale în managementul expozițiilor și – în strânsă legătură cu primul aspect – procesul de comunicare online în muzee.

2. Sarcinile și provocările cu care se confruntă muzeele în tranziția digitală.

3. Modul în care evoluează astăzi rolul muzeului în comunicarea socială, modul în care problemele sociale contemporane sunt abordate între zidurile muzeului și în comunicarea muzeală, modul în care sunt produse semnificațiile trecutului și ale celuilalt și cum ajută acestea la înțelegerea fenomenelor sociale și la acceptarea diferenței/diversității.

4. Muzeu și patrimoniu, muzeu și turism.

5. Aspecte legate de patrimoniul digital și digitalizarea în muzee.

6. Potențialul muzeului virtual și provocările practicilor muzeale în spațiile online, comunicarea muzeală în mediile online și offline.

7. Care sunt cele mai urgente sarcini și provocări pentru muzeologia din România și Ungaria.

8. Evoluția privirii vizitatorului și rolul acesteia în proiectarea expozițiilor contemporane și a tururilor ghidate în muzee.

Prezentările durează 20 de minute, urmate de 10 minute de discuții. Conferința va avea loc în perioada 29-30 septembrie 2023, la Tîrgu-Mureș, în sala de conferințe a Muzeului Județean Mureș (Muzeul de Istorie și Arheologie, în Cetatea Medievală). Intenționăm să organizăm conferința în format tradițional, cu prezență fizică, dar în cazuri excepționale vom accepta participarea online (prezentare transmisă pe Zoom).

Participanții sunt invitați să trimită cererea de participare și titlul prezentării planificate la adresa kriza@kjnt.ro până la data de 1 septembrie 2023, ora 14.00. O versiune editată a textului prezentărilor va fi publicată în publicația Asociației Etnografice „Kriza János”, editură recunoscută CNCS (Cat. A la domeniul History and cultural studies). Manuscrisele pentru acest volum trebuie trimise la kriza@kjnt.ro până cel târziu la 30 octombrie.

În cadrul conferinței vor fi asigurate cazarea și masa pentru participanți, iar cheltuielile de călătorie vor fi suportate de către participanți.

Organizatorii conferinței:

Asociația Etnografică „Kriza János” Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureş, Departamentul de Științe Sociale Aplicate Muzeul Județean Mureș Muzeul Etnografic Maghiar, Budapesta

Comitetul de organizare a conferinței:

dr. Albert Zsolt Jakab, președintele Asociației Etnografice „Kriza János” dr. András Vajda, conf. univ., Universitatea Sapientia Angela Pop, director adjunct al Muzeului Județean Mureș dr. Marianna Berényi, șef secție, Muzeul Etnografic Maghiar, Budapesta

Secretarul conferinței:

dr. Ákos Nagy, cercetător științific, Asociația Etnografică „Kriza János” Orsolya Tatai, muzeograf, Muzeul Județean Mureș