Mikházi régészeti park

  • Home
  • Mikházi régészeti park

A mikházi régészeti lelőhely, a Római Birodalom kiterjedt védelmi rendszerén (limes) belül, stratégiai szerepet játszott a Nyárád mente és Dácia keleti határainak védelmében.

A helyi hagyományban Tündérvár vagy Tündérpalotaként ismert erődről már a 18. század elején szólnak híradások. A 19. század utolsó harmadában végzett első ásatások a castellum pontos helyét azonosították. A bélyeges téglákon fennmaradt CPAI felirat tanúsága szerint az erődben c(ohors) p(rima) A(ugusta) I(turaeorum) segédcsapat állomásozott.

Az utóbbi években zajló geofizikai mérések és intenzív terepbejárások a lelőhely kiterjedésének, belső topográfiájának a tisztázását tették lehetővé. A régészeti kutatások a parancsnoksági épület és a fürdő területén, illetve a civil település néhány pontján zajlottak.

2015-ben létesült a Régészeti park, amely a megyei múzeum Római Limeskutató Központ égisze alatt működik. Az 5 hektárnyi területen húzódó régészeti parknak a lelőhely védelmét, kutatását, népszerűsítését és bemutatását célzó szerepe van.

Cím

Régészeti Park
547211 Mikháza

Archívum, Arhivă, Mikházi régészeti park, Parcul Arheologic din Călugăreni

Community Archaeology Workshop

2022.11.18. 2022.11.20.
Állandó kiállítás, Mikházi régészeti park

Idődoboz pavilonok

Állandó kiállítás