Ortodox húsvéti szokások a Maros vidékén

21 ápr

A nagyhét a megtisztulás, az otthonok, az emberek és a lelkek tisztaságának jegyében zajlik. A Mezőségen régebb a nagyhét valamelyik napján, akár nagycsütörtök előestéjén, akár nagypéntek este, tüzet gyújtottak a dombon. Nagypénteken, amit száraz pénteknek is neveznek, nem dolgoznak, abban a hitben, hogy az egész évi munka elszárad.

A piros tojás, a bárány, a pászka és a locsolkodás a régi húsvéti szokások meghatározó jegyei. A népi legendák szerint az Istenanya volt az, aki először piros tojást és pászkát készített.

A Maros vidéki húsvéti szokások a többi romániai terület szokásaihoz hasonlítottak: koccintás a húsvéti tojásokkal, arcmosás olyan vízzel, amelybe egy piros tojást és egy érmét tettek az egészségért és szerencséért, de más, kisebb területekre jellemző szokások is voltak, mint például a szántóvetőé. Erre húsvét másodnapján került sor, és abból állt, hogy megünnepelték az első férfit, aki kiment szántani. A Mezőségen sok faluban mindenki elment a templomba, a temetőbe, a tojás-koccintásra, és aki a másik tojását összetörte, megkapta a töröttet is.

A szántóvető szokása csak Erdélyben maradt fenn, és több elnevezése is él. A szokást a Maros vidékének valamennyi néprajzi területén gyakorolták, de csak Mezőszentmihályon és Bölkényben maradt fenn megszakítás nélkül, Faragón pedig újraéledt. Úgy tűnik, hogy a szokást a 18. században Munténiában és Moldovában is gyakorolták, és a külföldi utazók, Aleppói Pál és Antonio Bandini is említést tesznek róla. A szokás különböző formákat ölthet, de főleg abból áll, hogy megöntözik az első férfit, aki szántani indul. Idővel a szántó fürösztését felváltotta a falusi legények italának (bor, pálinka stb.) fizetése. A szántóvető öntözése abban a hitben történt, hogy az egész közösség számára gyümölcsöző lesz az év. Ma a locsolkodás egy másik fajtája dívik egész Erdélyben húsvét másodnapján: a fiúk a lányokat illatszerrel locsolják meg, ez váltotta fel a vízzel való locsolkodást.

Szöveg: Laura Pop, a múzeum Néprajzi és Népművészeti Osztályának kutatója
A fényképek és ikonok a múzeum gyűjteményének darabjai.

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *