SITURI ARHEOLOGICE DIN JUDEȚUL MUREȘ NOMINALIZATE ÎN LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL UNESCO

  • Home
  • Cercetare
  • SITURI ARHEOLOGICE DIN JUDEȚUL MUREȘ NOMINALIZATE ÎN LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL UNESCO
10 feb.

Dosarul Frontierele Imperiului Roman DACIA este cea mai complexă nominalizare pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO pregătită până acum de România. Dosarul are 285 de componente (castre legionare și castre auxiliare cu așezări civile, castre de marș, turnuri și alte elemente de fortificație) care se distribuie de-a lungul unui sector de graniță romană de peste 1.000 km, pe raza a 123 de unități administrativ-teritoriale.

Pe 31 ianuarie 2023, dosarul a fost depus la Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO, după un efort intens și conjugat al unui vast colectiv multidisciplinar format din arheologi, arhitecți, istorici, urbaniști și geografi.

Acest rezultat își are rădăcinile în cercetări arheologice începute la sfârșitul secolului al XIX-lea, continuate în tot acest răstimp și apoi intensificate și sistematizate în ultimii ani în cadrul Programului Național Limes. Rezultatele științifice ale acestor cercetări constituie fundația științifică al acestui dosar care detaliază și felul în care  aceste vestigii sunt relevante nu doar pentru noi, ci și pentru întreaga umanitate, și se pot alături de siturile deja recunoscute de UNESCO.

Prin acest demers se va confirma că aceste situri au o valoare universală excepțională și că ele sunt conservate în formă autentică și cu un mare grad de integritate. În dosar se documentează starea lor de conservare și riscurile la care sunt expuse, respectiv cum sunt și cum urmează ca aceste situri să fie puse în valoare prin asumarea unor măsuri concrete de rezolvare a problemelor identificate și crearea unui mecanism de gestiune și protecție integrată care să includă autorități și instituții, comunități locale și experți.

Trebuie subliniat faptul că este vorba de un vast proiect care cere un efort sistematic, cu experți și resurse suficiente, asumat de către autorități centrale și locale, în care comunitățile să fie un partener real și activ.

Dosarul a fost elaborat de colectivele coordonate de Comisia Națională Limes, Institutul Național al Patrimoniului, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul National al Carpaților Răsăriteni și Muzeul Județean Mureș.

Muzeul Județean Mureș s-a implicat în cercetarea și documentarea siturilor din estul Transilvaniei, prin echipa coordonată de Centrul de Cercetare a Limesului Roman, formată din arheologi, studenți și voluntari. Din zona mureșană au fost incluse castrele auxiliare și așezările militare de la Brâncovenești, Călugăreni și Sărățeni, respectiv turnurile de la Vătava, Ideciu de Sus, Ibănești, Chiheru de Jos, Eremitu și Câmpu Cetății.

Photo 1:  Coperta documentației Frontiers of the Roman Empire – DACIA. Grafica a fost realizată de Sorin Tîrt, iar fotografia de Maté Szabó.

Photo 2: Turnul de la Ibănești. Fotografie realizată de Maté Szabó.

Photo 3: Turnul de la Câmpu Cetății. Fotografie realizată de Maté Szabó.

Photo 4: Situl arheologic de la Călugăreni. Fotografie realizată de Maté Szabó.

 

 

 

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *