Solicitări informaţii

Persoana responsabilă: Angela Pop
Date de contact:
Tel. fix: 0365430021 
Tel mobil: 0745649050 
E-mail:muzeuetnomures@gmail.com

 

Legislaţie
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
O.G. nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

 

Documente utile
Formular pentru solicitarea de informaţii publice: Formular
Formular pentru reclamaţie administrativă (întârziere răspuns): Formular
Formular pentru reclamaţie administrativă (răspuns negativ): Formular
 
Modalități de contestare ale deciziilor

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice. 
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Abonează-te la newsletter

Abonează-te la newsletter ca să te informăm în legătură cu cele mai noi evenimente și expoziții!

2021 Muzeul Județean Mureș