Galeria de Artă Românească Modernă, prin cele 106 lucrări de pictură şi sculptură, reprezentând o selecţie din patrimoniul Muzeului de Artă Mureş, propune o abordare inedită a unui secol de pictură şi sculptură românească, în toată complexitatea şi diversitatea sa. Operele permit o foarte scurtă trecere în revistă a evoluţiei picturii autohtone moderne şi a interferenţelor acesteia cu tendinţele şi curentele europene care au marcat racordarea sa la marea cultură occidentală. Parcursul expoziţional evidenţiază atât continuitatea viziunii tradiţionale prin Theodor Aman – Pepica Aman, Ct. D. Stahi – Italianca, conturarea modernismului printr-o nouă percepţie adusă artei româneşti prin Nicolae Grigorescu – Car cu boi, Apus de soare, Fata cu ulcior, Ioan Andreescu – Zambile, Ştefan Luchian – Vas cu trandafiri albi, momentele de ruptură avangardistă care au condus la revoluţionarea limbajului plastic prin Hans Mattis Teutsch – Florile sufleteştiNud de femeieNud de bărbat, Max Herman Maxy – Construcţie spaţialăCâte doi, perioada interbelică cu Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, Nicolae Dărăscu, concepţia singulară şi novatoare a lui Ion Ţuculescu cât şi repere din creaţia artiştilor ardeleni: Aurel Ciupe, Ion Vlasiu şi Eugen Gâscă.