Művészeti visszatekintés 2022

30 dec

A műtárgyak rendeltetése, értéke, közkinccsé tétele, kiválasztásuk feltételei, a múzeumi gyűjteménybe kerülésük módja (vásárlás, adományozás, letétbe helyezés), valamint szerepük a művészek alkotói szakaszainak kiemelésében éppoly fontos kérdés a Maros Megyei Múzeum Művészeti Osztályának, mint a gyűjtemények mindenkori őrök által követett rendezési elvének, vagy akár jellemzőinek, sajátosságainak, erényeinek és hiányosságainak feltárása. Ezek mind-mind hozzájárulnak a műalkotások kutatásának izgalmához.

Az idei gyarapító tevékenység keretében beszerzett 29 műalkotással és jelentős számú dokumentumtárgyakkal elsősorban a kortárs művészeti gyűjtemény gazdagítására és kiegészítésére összpontosítottunk.

Mindig érdeklődésünk középpontjába helyeztük a 20. században tevékenykedő helyi és hazai művészeket, akiknek munkássága Marosvásárhelyhez és a város művészeti iskolájához köthető. Így került sor számos releváns mű beszerzésére a marosvásárhelyi és hazai képzőművészek munkáiból. Ezek szépen kiegészítik a gyűjteményt, bemutatásukat a közeljövőben egy kortárs művészeti kiállításon tervezzük. Ugyanakkor hosszútávú terveink között egy állandó kortárs művészeti galéria is szerepel, amelynek szintén alapdarabjai lesznek.

E tekintetben említésre méltó Mana Bucur keramikusművész, a Képzőművészek Egyesülete marosvásárhelyi fiókja hazai és nemzetközi hírnévnek örvendő elnöke, akinek 3 munkáját szerezte meg a Múzeum. A Temesvári Egyetem Művészeti és Design Karának tanára, a hagyományokba tudatosan illeszkedő festő és restaurátor Doina Mihăilescu szintén 3 művet jegyez az idei szerzemények közül. Az említett festészeti és díszítőművészeti munkák megvásárlását az alkotók művészetek területén folytatott állandó tevékenysége, hazai és nemzetközi kiállításokon való jelenléte, a művészeti alkotás értéke és kulturális életben betöltött szerepe indokolta.

Szintén örvendetes a Ion Vlasiu-Galéria (1908–1997) kiegészülése 10 művel, amelyek ékesen bizonyítják a szobrászként, festőként és prózaíróként egyaránt tevékeny művész portréfestői tehetségét, témáinak sokféleségét és látásmódjának eredetiségét, valamint egyetemesség iránti nyitottságát.

Ami a szobrászatot illeti, Vetró Artúr (1919–1992) Nagy Imrét (1893–1976) ábrázoló bronz alkotása érdemel említést, amely a festő- és grafikusművészt aprólékos és határozott modellálással, a kifejezővonalak hangsúlyozásával ábrázolja. Ez a munka szépen kiegészíti a 125 darabból álló Vetró-gyűjteményt, amelynek nagyrésze a művész 1959-ben tett adományából származik.

Vida Árpád (1884–1915) marosvásárhelyi festőművész idén megvásárolt négy grafikája a művész rajztehetségét és kompozíciós képességeit szemlélteti. További 65 darab, 1943-ban dr. M. Kiss Pál művészettörténész által készített fotó és 18 diafelvétel tanúskodik olyan alkotásokról, amelyek 1944-ben megsemmisültek, amikor egy bomba eltalálta a Vida Árpád műveit szállító vonatot.

A Művészeti Osztály gyűjteménye idén adományokkal is gazdagodott. Az adakozás, az adományozás – annak módjától és területétől függetlenül – nagylelkű gesztus, amely a lélek, az elme és a szellem bőkezűségéből fakad anélkül, hogy jutalmat vagy hálát várna. Szabadon, kényszer nélkül, az önzetlen adakozó kezdeményezésére történik. A Citadin Prest SA Costin Iancu Laurean úr képviseletében Ștefan Dimitrescu Sárga blúz című munkájával gazdagította múzeumunk gyűjteményét. A virtuozitásról és érzékenységről tanúskodó referenciamunka a művész feleségének igen kifinomult portréját ábrázolja.

A Constantin Calafateanu-gyűjtemény birtokosai a festőművésznek (1911–1987) az országban és Spanyolország különböző részein tett utazásai során készült 5 tájképét adományozták a múzeumnak.

Végül, de nem utolsósorban a Palotabál szervezői Körösfői-Kriesch Aladár (1863–1920) festőművész Házi hangverseny című alkotásával gazdagították gyűjteményünket. A művész a gödöllői művésztelep főmestereként meghatározó szerepet játszott a Kultúrpalota gazdag külső és belső díszítésének kialakításában és megvalósításában.

Fontosnak tartottuk tehát, hogy a Maros Megyei Múzeum Művészeti Osztályának gyűjteményében a helyi és országos kortárs művészet (és néhány modern alkotás) minél jobban képviselve legyen, és igyekeztünk a képzőművészek referencia műveit, példaértékű alkotásait beszerezni.

Szöveg : Cora Fodor – művészettörténész

***

 

Munkái :

Doina Mihăilescu, Logos/ Pneuma I, 100×100 cm, vegyes technika, vászon: színes alap, tempera, japán papír, kollázs, arany, jelezve középen lent: DM 2020.

Doina Mihăilescu, Logos/ Pneuma II, 100×100 cm, vegyes technika, vászon: színes alap, tempera, fekete ceruza, színes ceruza, arany, jelezve középen lent: DM 2020.

Doina Mihăilescu, Logos/ Pneuma III, 100×100 cm, vegyes technika, vászon: színes alap, tempera, ceruza, arany, jelezve balra lent: DM 2019.

Ion Vlasiu, Pár, patinázott fa, 141x31x14 cm, jelzés nélkül [1965–1970].

Ion Vlasiu, Ion Creangă mesél a gyerekeknek, patinázott gipsz, 62x32x66 cm, jelzés nélkül [1980-as évek].

Ion Vlasiu, Vilhelm Beneș, patinázott gipsz, 47x31x29 cm, jelezve hátul lent: Ion Vlasiu [1970–1975].

Ion Vlasiu, Edgar Papu, patinázott gipsz, 79x32x31 cm, jelezve hátul középen: Vlasiu [1970–1975].

Ion Vlasiu, Mihai Eminescu, gipsz, 47x25x35 cm, jelzés nélkül [1970].

Ion Vlasiu, Horea, gipsz, 137x51x31 cm, jelzés nélkül [1960-as évek].

Ion Vlasiu, Földi paradicsom, festett fa, 300x80x70 cm, jelzés nélkül [1980-as évek].

Ion Vlasiu, Madaras oszlopok (2 darab), 190x23x30 cm, festett fa, jelzés nélkül [1980-as évek].

Ion Vlasiu, Ileana, kő, 33,5x14x31 cm (talapzat 10x15x13 cm), jelzés nélkül [1970-es évek].

Ion Vlasiu, A zseni álarca, márvány, 37x47x32 cm, jelzés nélkül [1940-es évek].

Mana Bucur, Sárga, raku, creaton 1050º, 25,5×13,5×18 cm, jelezve a talpára illesztett névjeggyel: BMB monogram [2015].

Mana Bucur, Édességraktár 3, mázas papírmasé 1050º, 18×16,5×16,5 cm, jelezve fent a rá illesztett névjeggyel: BMB monogram [2022].

Mana Bucur, Kagyló 2, raku, creaton 1050º, 13,5×10 cm átmérő, jelezve elől a rá illesztett névjeggyel: BMB monogram [2016].

Vetró Artúr, Nagy Imre portréja, patinázott bronz, 34x25x18 cm, jelzés nélkül [’50-es évek].

Vida Árpád, Asztaltársaság, szénrajz, papír, 16×19 cm, jelzés nélkül [1912].

Fényképek (65 darab) + diapozitív (18 darab), 1943-ban készítette dr. M. Kiss Pál művészettörténész.

Vida Árpád, Páholyban, akvarell, papír, 10,5 x 10,5 cm, jelzés nélkül [1912].

Vida Árpád, Melankólia, litográfia, papír, 33,5 x 40,5 cm (47×55 cm), jelzés nélkül [1910].

Vida Árpád, Portré, szénrajz, papír, 43 x 31,5 cm, ceruzával jelezve jobbra lent: Vida Á. Paris 1912.

Ștefan Dimitrescu, Sárga blúz, olaj, karton, 59×49 cm, jelezve balra lent: St. Dimitrescu, a hátoldalon: Firenze, 1921.

Körösfői-Kriesch Aladár: Házi hangverseny, 1910, olaj, vászon, 96×73 cm, jelezve balra lent: KKA 910.

Constantin Calafateanu, Toledo, olaj, vászon, 80×100 cm, jelezve jobbra lent: C. Calafateanu Toledo 84-85.

Constantin Calafateanu, Ősz, olaj, vászon, 80×100 cm, jelezve jobbra lent: C. Calafateanu -76-.

Constantin Calafateanu, A Serrania-útvonal, Cordoba, Spanyolország, olaj, vászon, 100×80 cm,  jelezve jobbra lent: C. Calafateanu.

Constantin Calafateanu, Dobrudzsai vihar, olaj, vászon, 80×100 cm, jelezve jobbra lent: C. Calafateanu.

Constantin Calafateanu, A delta télen, olaj, vászon, 80×100 cm, jelezve jobbra lent: C. Calafateanu / 76.

 

***

 

 

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *